Santalahdentie sai kestävän kehityksen sertifikaatin – sertifikaatti saavutettiin yhdessä tekemällä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipiste Tampereella vastaanotti Kestävän kehityksen sertifikaatin torstaina 29.9.2022. Sertifikaatti on osoitus kestävän kehityksen huomioimisesta koulutuksessa, oppimisympäristössä sekä johtamisessa. Kestävän kehityksen sertifikaatin myönsi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA.

― Santalahdentien sertifiointiprosessi oli hyvin iso ja aikaa vievä. Silti jotkin asiat oli helpompi toteuttaa kuin edellisissä sertifioinneissa, sillä osassa tutkinnonaloja kestävä kehitys oli jo vahvasti näkyvillä. Lisäksi toimipisteen hyvinvoinnin näkökulma ja kansainvälisyys edesauttoivat sertifiointityötä. Sertifikaattia ei olisi kuitenkaan saavutettu ilman jokaisen panosta. Tämä työ tehtiin yhdessä, kertoo kestävän kehityksen koordinaattori Pia Korhonen Santalahdentien sertifiointiprosessista.

Sertifikaatin luovuttanut OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen kiitteli toimipisteen tulevaisuussuuntautuneisuutta.

― Koulutuksen sisältöjä on kehitetty yhdessä työelämän kanssa. Eri alojen koulutustiimit laativat opetuksen kehittämissuunnitelmat ennakoimalla alojen tulevaisuuden kehitystä ja osaamistarpeita. Tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutusta tukee Tampereen kaupungin ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö kiertotalouden edistämisessä ja hiilineutraaliuden tavoittelussa, toteaa Laininen.

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä

― Meillä on suuri vastuu siitä, että kestävä kehitys toteutuu oppilaitoksen arjen käyttäytymisessä, rakenteissa ja ajattelumalleissa. Näin kestävä tapa toimia kulkeutuu meidän ja opiskelijoiden mukana työelämään ja työelämästä meille tänne oppilaitokseen. Pitää muistaa, että kestävä tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se tehdään – Reilusti yhdessä. Me olemme loistava esimerkki siitä, kehuu Korhonen.

Santalahdentie oli Tredun kolmas toimipiste, joka sai Kestävän kehityksen sertifikaatin. Aiemmin serfitikaatin ovat saaneet Metsätien toimipiste Ylöjärvellä ja Ajokinkujan toimipiste Tampereella.