Älykäs teknologia

Tavoitteet 2023-2025

Sosiaalinen kestävyys
Tarjoamme ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut sekä koulutuksen toteuttamistavat, jotka lisäävät opiskelijoiden välistä tasa-arvoa.

Ekologinen kestävyys
Edistämme päästöttömän tai vähäpäästöisen koulutusinfrastruktuurin luomista.

Taloudellinen kestävyys
Mahdollistamme teknologian avulla taloudellisesti kestävät oppimismahdollisuudet ilman kalliita laiteinvestointeja ja käyttökuluja.

Teemat 2023–2025

Energiatietoisuus ja päästöt

Tietoisuus energiankulutuksesta ja päästöistä kasvaa entisestään ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen painopisteiden myötä.

  • Tredun hiilijalanjäljen laskenta on edistynyt viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Laskeminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten tila- ja logistiikkapalveluiden, kuin Pirkanmaan jätehuollon ja polottoaineen jakeluyhtiön kanssa. Tavoitteena on laskea kaikkien Tredun toimipisteiden hiilinjalanjälkeä ja jatkossa seurata sen kehittymistä vuosittain. Laskenta rohkaisee tekemään muutoksia toimintatavoissa ja kehittämään toimintaa.

    Lue lisää hiilijalanjäljen laskemisesta Tredussa.

Älykkäät oppimisympäristöt

Älykkäät oppimisympäristöt tarjoavat yksilöllistä, tehokasta opetusta ja reaaliaikaista seurantaa, parantaen oppimisen laatua ja mahdollistaen datan perusteella tehtävät päätökset opetuksen kehittämisessä.

  • Tredun Metsätien toimipisteessä ollaan tehty pioneerityötä konedata-opetuksen kehittämisessä. Metsätiellä kerättyä dataa on analysoitu ja sen kautta toimipisteellä pystyttiin muuttaman eniten polttoainetta kuluttavan työvaiheen opetuksen ajankohtaa ja keskittäää opetuspanoksen vähemmän kuluttavaan työvaiheeseen, josta saadaan lopulta sama hyöty. Kakkosvuoden alkuopetuksessa panostettiin siis ajokoneopetukseen harvesteriopetuksen sijasta.

    Konedata voi auttaa opettajaa myös esimerkiksi työvuoron opetusjärjestyksen suunnittelussa, mikäli työmaalla on esimerkiksi kahdeksan konetta. Nopea tsekkaus koneiden viimeisimmästä tekemisestä kertoo yleensä kiireellisyys tarpeen ja järjestyksen. Konedatasta selviää myös koneiden tarkat sijainnit, joka myös vaikuttaa tehokkaan opetuksen suunnitteluun.

    Voit lukea Metsätien big datan käytöstä lisää.

Älykkään teknologian mahdollisuudet

Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta strategiaohjelmasta. Ohita video