Älykäs teknologia

Tavoitteet 2023-2025

Sosiaalinen kestävyys
Tarjoamme ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut sekä koulutuksen toteuttamistavat, jotka lisäävät opiskelijoiden välistä tasa-arvoa.

Ekologinen kestävyys
Edistämme päästöttömän tai vähäpäästöisen koulutusinfrastruktuurin luomista.

Taloudellinen kestävyys
Mahdollistamme teknologian avulla taloudellisesti kestävät oppimismahdollisuudet ilman kalliita laiteinvestointeja ja käyttökuluja.

Teemat 2023–2025

Energiatietoisuus ja päästöt

Olemme yhä tietoisempia siitä, kuinka kulutamme Tredussa energiaa. Pyrimme alentamaan energiankulutusta ja päästöjä sekä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä.

 • Tredun tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen 20 % vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjälkeä lasketaan vuosittain Tredun kaikissa toimipisteissä. Laskenta rohkaisee tekemään muutoksia toimintatavoissa ja kehittämään toimintaa.

  Laskentapohjana käytetään KESTU (Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset) -hankkeessa ammatilliselle koulutukselle kehitettyä laskentamallia.

  Lue lisää: Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset | Blogiteksti | Turun kaupunki 

 • Asuntomessut Lempäälässä tarjoaa konkreettisia ilmastoviisaita ratkaisuja ja ikkunan tulevaisuuden rakentamiseen. Tredun messutalosta tulee puurakenteinen omakotitalo, jossa käytetään uusiutuvia materiaaleja ja uusiutuvaa energiaa. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukainen ilmastovastuullinen rakentaminen tarjoaa opiskelijoille tärkeän ja todenmukaisen kokemuksen siitä, kuinka rakennetaan vastuullisesti.

  Lue lisää: Tredun opiskelijat rakentavat Lempäälän Asuntomessuille talon | Uutinen | Tredu.fi

Älykkäät oppimisympäristöt

Tarjoamme älykkäissä oppimisympäristöissä yksilöllistä opetusta. Virtuaali- ja verkkoympäristöt lisäävät opetuksen tehoa. Mittaamme ja kehitämme opetuksen laatua.

 • Tredun älykoti-opetusympäristöt leviävät vuoden 2024 aikana useaan toimipisteeseen. Älykodissa SOTE-alan opiskelijat harjoittelevat kotihoidon tehtäviä, erityisesti uusien hyvinvointi- ja terveysteknologisten laitteiden käyttöä ja käytön opastusta asiakkaille.

  Lue lisää: Tredun Älykodeissa koulutetaan hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöä | Uutinen | Tredu.fi

 • Tredu kehittää jatkuvasti uusia tapoja opettaa verkossa ja virtuaalisesti. Sovellamme teknologiaosaamista ja -tietoa useimpien ammattialojen opettamiseen. Esimerkkejä tästä ovat Printmaster XR -oppimispeli ja Varaston sankarit -virtuaalinen peli.

  Lue lisää: Tredu on virtuaalisen opetuksen edelläkävijä | Uutinen | Tredu.fi

 • Kun hakkuukonesimulaattoriin syötetään todellisen metsikön puustotiedot, opiskelijat oppivat metsäkoneen käytön lisäksi ilmastoystävällisempää ja monimuotoisempaa metsänhoitoa. Simulaattorikoulutukseen osallistuvat metsäkoneenkuljettajat oppivat paitsi käyttämään hakkuukonetta teknisesti, myös ottamaan huomioon kunkin metsän ominaispiirteet.

  Lue lisää: Metsän digitaalinen kaksonen vyöryy luokkahuoneeseen – Iuden teknologian avulla opetetaan monimuotoisempaa metsänhoitoa | Uutinen | Tredu.fi

 • Virtuario on VR-laseilla käytettävä työturvallisuusmateriaali, joka on helppo ottaa käyttöön ja jolla voi simuloida erilaisia tilanteita. Virtuariosta löytyy työturvallisuuteen liittyviä harjoituksia laaja-alaisesti, esimerkkeinä mainittakoon ensiaputaidot, kemikaaliturvallisuus kuin haastavan asiakkaan kohtaamistakin.

  Lue Lisää: Virtuario innostaa oppimaan ja kokemaan | Uutinen | Tredu.fi

 • Tredun Metsätien toimipisteessä on tehty pioneerityötä konedata-opetuksen kehittämisessä. Metsätiellä kerätyn datan avulla muutettiin eniten polttoainetta kuluttavan työvaiheen opetusajankohtaa ja painotettiin opetus vähemmän kuluttavaan työvaiheeseen, josta saadaan lopulta sama hyöty. Opetuksessa panostettiin siis ajokoneopetukseen harvesteriopetuksen sijasta.

  Konedata voi auttaa opettajaa myös työvuoron opetusjärjestyksen suunnittelussa, kun työmaalla on lukuisia koneita. Koneiden viimeisten toimien nopea tarkastus kertoo yleensä ohjaustarpeen järjestyksen ja kiireellisyyden. Konedata kertoo myös koneiden tarkat sijainnit, mikä auttaa suunnittelemaan ohjausta.

  Lue lisää: Big data opetuksen apuna | Blogiteksti | Osaava Tredu

Älykkään teknologian mahdollisuudet

Jaamme tietoa ja koulutamme opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme älykkään teknologian mahdollisuuksista. Älykkäät teknologiat liittyvät osaksi ammatillisia opintoja.

 • Kuuntele Tredun uutta Täyskymppi-podcastia! Spotifysta löytyvät jaksot mm. simulaattoreista, digitaalisista oppimisympäristöistä ja kestävästä kehityksestä prosessiteollisuudessa.

  Kuuntele: Täyskymppi-podcast | Spotify

 • Tredun opiskelijat saavat entistä parempaa ennaltaehkäisevää tukea, kun Annie Advisor -tukibotin pilotti käynnistyi syksyllä 2023. Annie viestii opiskelijoiden kanssa tekstiviestein, kartoittaen mahdollista tuen tarvetta.

  Apu hätään saadaan esim. OMA-opettajalta, opolta, terveydenhoitajalta tai kuraattorilta. Annie kertoo suoraan tuentarjoajalle, kuka hänen tukeaan tarvitsee ja missä asiassa.

  Lue lisää: Annie Advisor -tukibottia pilotoidaan Tredun TUVA-ryhmissä | Uutinen | Tredu.fi

 • Meillä on meneillään useita projekteja, jotka kehittävät ja hyöydyntävät älykästä teknologiaa.

  Lue lisää: Projektit Älykäs teknologia -kärjellä | Tredu.fi

 • Uusi Robotin käyttö -koulutus aloitettiin Virroilla 2023. Koulutus sopii robotiikasta kiinnostuneille alanvaihtajille ja työllisyyspalveluiden kautta ohjautuville työnhakijoille. Myös yritykset, jonne robotiikka on vasta tulossa, voivat kouluttaa henkilöstöään.

  Opiskelijat opettelevat ABB Cobot -robotin käyttöä ja ohjelmointia 1-2 päivää kuukaudessa. Muun ajan he työskentelevät oppisopimuksella omalla työpaikallaan tai hankkimassaan työharjoittelupaikassa.

  Lue lisää: Robotiikan koulutus käynnistyy Virroilla | Blogiteksti | Tredu.fi

Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta strategiaohjelmasta. Ohita video