Tredun Älykodeissa koulutetaan hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöä

Tredun opiskelijat testaavat terveysteknologisia laitteita

Älykoti-toiminta on aloitettu Tampereen seudun ammattiopisto Tredulla vuonna 2017. Älykodissa SOTE-alan opiskelijat harjoittelevat kotihoidon tehtäviä, erityisesti uusien hyvinvointi- ja terveysteknologisten laitteiden käyttöä ja käytön opastusta asiakkaille. Vuonna 2024 Älykoti-malli on leviämässä laajasti Tredun eri toimipisteisiin.

Aidon tuntuinen koti oppilaitoksessa

Älykoti mallintaa ikääntyneen ihmisen kotia. Se on oppilaitoksen sisälle rakennettu tavallinen, pieni asunto, yleensä yksiö tai kaksio. Älykotiin astuessaan saapuu melkein kuin vierailulle jonkun kotiin. Seinillä on tauluja, pöydällä silmälasit ja lääkepurkkeja. Joskus älykoti esittää hoivakodin asuntoa, joskus se taas on lapsiperheen tai mielenterveyskuntoutujan koti.

Älykoti-malli on ainutlaatuista toimintaa, sillä muissa oppilaitoksissa vastaavia oppimisympäristöjä ei ole. Älykoti ottaakin usein vastaan uteliaita vierailijoita hyvinvointialueilta, ulkomailta ja toisista oppilaitoksista.

Pöntiö kertoo, että opiskelijat pitävät harjoittelusta Älykodissa, jossa opiskelu on hyvin toiminnallista ja vaihtelevaa. Toisinaan paikalle saadaan simulaatioasiakkaiksi ikäihmisiä, jotka keksivät sitten itselleen tilanteeseen sopivia sairauksia.

Älykodissa konkretisoituu Tredun yhteistyö hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten kanssa. Älykodissa käytetään esimerkiksi lääkerobottia, verensokerin etämittausjärjestelmää ja kodinturvatekniikkaa.

Älykoteja levitetään toimipisteisiin

Myös Tredun Virtain toimipisteessä on jo Älykoti. Virtain Älykodissa on jo järjestetty avointen ovien päiviä SOTE-alan työntekijöille. On havaittu, että työelämässä on tarvetta teknologian käyttökoulutukselle.

Älykoteja rakennetaan parhaillaan Kangasalan, Ylöjärven Pallotien, Lempäälän ja Nokian toimipisteiseen. SOTE-alan lehtori Inga Pöntiö kouluttaa toimipisteiden opettajia hyödyntämään Älykotia opetuksessa. Hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset opastavat Tredun henkilökuntaa laitteidensa käyttöön. Uudet älykodit tulevat kaikki olemaan erilaisia. Niiden varustus suunnitellaan toimipisteen tarjoamien tutkinnonosien mukaisesti ja laitteita kierrätetään tarpeen mukaan toimipisteiden välillä.  

Hyödyt työelämän toimijoille

Tredu pyrkii jatkuvasti kehittämään paikallista työelämäyhteistyötään ja tarjoamaan täydennyskoulutuksia. Kaikissa Tredun tarjoamissa SOTE-alan tutkinnonosissa on mukana teknologiapainotusta. Syksyllä 2024 on käynnistymässä uusi 15 opintopisteen laajuinen tutkinnonosa, Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä.

Tutkinnonosa sopii esimerkiksi täydennyskoulutukseksi ammattilaisille. Jos koulutus tilataan koko työyhteisölle, sisältö on räätälöitävissä. Pöntiö kertoo, että suunnitteilla on myös virtuaalinen älykoti, jossa voi antaa etäopetusta. Virtuaalista älykotia kehitetään yhdessä tieto- ja viestintätekniikan koulutusalan kanssa.

Monet yhteistyökumppanit

Älykotiin liittyen Tredu tekee yhteistyötä noin 20 yrityksen kanssa. Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset tarjoavat mielellään laitteitaan käytettäväksi Älykodissa. Esimerkiksi Evondos Oy:n lääkerobotti tulee käyttöön kaikkiin Tredun Älykoteihin.

Tredu on aloittamassa yhteistyön myös Tampereen yliopiston yhteisöllisen kohtaamispaikka HealthHubin kanssa. Tämä tuo hienoa näkyvyyttä laite- ja teknologiakumppaneille ja auttaa kasvattamaan Tredun koulutuksen vetovoimaa.

Lisätietoa tapahtumissa

Älykoti-malli on kevään aikana esillä useissa tapahtumissa. Tule tutustumaan Älykotiin esimerkiksi Paidia XR -tapahtumaan, joka järjestetään 5.4.2024 Nokia Arenan 3. kerroksen Paidia-tilassa klo 9-12.

Lisätiedot