Projektit

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja koulutuksemme laatua tavoitteena olla valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset projektit, joita toteutetaan yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Projekteilla toteutettavaa kehittämistyötä koordinoidaan salkkumallilla, jossa projektit jaotellaan teemoittain salkkuihin. Salkkujen teemat on valittu Tredun strategisten painopisteiden mukaan: Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta, Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta, Kestävä elämäntapa Tredusta, Erillisprojektit.

Strategiarahoitus 2021: Tieto-osaamisen parantaminen

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022. Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

Oppimiskylä

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.8.2023. Kestävä elämäntapa Tredusta