Takaisin
Todistus

Mitä osaan jo nyt?

Sinulla on jo paljon osaamista. Sitä on kertynyt opinnoissa, työssä, vapaa-ajalla, perhe-elämässä ja yleensäkin elämänkokemuksen myötä. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen voi olla reitti uuteen ammattiin. Tällöin uusi ammatti voi löytyä esimerkiksi harrastuksessa opitun taidon parista. Tässä osiossa saat apua ja vinkkejä oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Taidot ja osaaminen syntyvät oppimisen ja harjoittelun kautta. Koska osaamista kertyy työelämän ja opintojen lisäksi myös vapaa-ajalla, kannattaa osaamista kartoittaessa tarkastella koko elämää.

Kuinka tunnistaa omaa osaamista?

Omaa osaamistaan on hyvä tarkastella aika ajoin. Kun hahmotat kokonaiskuvaa osaamisestasi tarkastelet menneisyyttäsi ja pohdit tulevaa. On tärkeää, että oivallat mitä jo osaat ja mitä haluat tehdä tulevaisuudessa. Näin voit rakentaa itsellesi mieleistä urapolkua.

Olet ehkä jo aiemmin, esimerkiksi työhaastattelussa päässyt kertomaan mitä jo osaat. Oman osaamisen sanoittamista kannattaa harjoitella, jotta pystyt kertomaan siitä tiivistäen. Jos olet vaihtamassa alaa, kannattaa miettiä mitä olemassa olevia taitoja voit hyödyntää uudella alalla. Alalta toiselle siirrettäviä taitoja ovat esimerkiksi asiakaspalveluun, tiimityöhön, organisointiin, ihmistuntemukseen, tietotekniikkaan ja palautteen antamiseen liittyvät taidot.

Kun lähdet sanoittamaan osaamistasi, listaa rohkeasti asioita, joissa olet hyvä ja mieti millaisia vahvuuksia sinulla on. Yksi tapa tunnistaa taitoja ja osaamista on pohtia osaamistaan tekemisen kautta:

  1. Listaa ensin millaisia töitä olet tehnyt: palkkatyö, harrastus, vapaa-ajan tekeminen…
  2. Mieti, mitä yksittäisiä työtehtäviä olet näissä töissä tehnyt.
  3. Pohdi, millaista osaamista jokaisessa tehtävässä on tarvittu ja missä olet ollut hyvä. Mieti esimerkkejä.

Omasta osaamisesta kannattaa keskustella toisen henkilön kanssa. Yleensä keskustelu avaa uusia puolia osaamisesta ja kirkastaa omaa ajattelua.

Lataa itsellesi ”Tunnista omat vahvuutesi” -pohdintatehtäviä (pdf). Voit tallentaa tehtävän itsellesi.