Todistus

Mitä osaan jo nyt?

Sinulla on jo paljon osaamista. Sitä on kertynyt opinnoissa, työssä, vapaa-ajalla, perhe-elämässä ja yleensäkin elämänkokemuksen myötä. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen voi olla reitti uuteen ammattiin. Tällöin uusi ammatti voi löytyä esimerkiksi harrastuksessa opitun taidon parista. Tässä osiossa saat apua ja vinkkejä oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Taidot ja osaaminen syntyvät oppimisen ja harjoittelun kautta. Koska osaamista kertyy työelämän ja opintojen lisäksi myös vapaa-ajalla, kannattaa osaamista kartoittaessa tarkastella koko elämää.

Katso tästä video, miten tunnistat omaa osaamistasi ja luot sitä kautta omannäköisen urapolun. Olemassa olevan osaamisen sanoittaminen voi auttaa sinua tunnistamaan, mitä haluat opiskella tai millaista osaamista sinun on vielä hankittava, että pääset haluamaasi työhön.

Aiemmin hankittu osaaminen ja opiskelu

Uuden opiskelu oppilaitoksissakin pohjautuu vahvasti siihen, mitä jo osaat. Opintojesi alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan, mitä sinun tulee vielä opiskella. Toisin sanoen sinun ei yleensä tarvitse opiskella toiseen kertaan sellaista, mitä olet jo opiskellut tai jo osaat.

Osaamistasi kuvaavia dokumentteja ovat esimerkiksi työ- ja opiskelutodistukset. Jos sinulla ei ole todistusta osaamisestasi, voitte sopia suunnitelmassa, kuinka osoitat osaamisesi näytössä eli konkreettisia työtehtäviä tekemällä.

Myös työssäoppimispaikan ja yleensä työnhaun yhteydessä pääset usein kertomaan, mitä sinä osaat. Jotta löytäisit nopeasti oikeat sanat ja osaisit esitellä parhaat puolesi, sinun kannattaa harjoitella tätä jo etukäteen. Jos olet vaihtamassa alaa, kannattaa miettiä, mitä edellisen alasi taitoja voit hyödyntää uudessa ammatissa. Esimerkiksi asiakaspalveluun, tiimityöhön, organisointiin, ihmistuntemukseen, tietotekniikkaan ja palautteen antamiseen liittyvät taidot ovat helposti siirrettävissä alalta toiselle.

Kuinka tunnistaa omaa osaamista?

Yksi tapa tunnistaa taitoja ja osaamista on oman tekemisen kautta:

  1. Listaa ensin millaisia töitä olet tehnyt: palkkatyö, harrastus, vapaa-ajan tekeminen…
  2. Mieti, mitä yksittäisiä työtehtäviä olet näissä töissä tehnyt.
  3. Pohdi, millaista osaamista jokaisessa tehtävässä on tarvittu.

Esimerkiksi: työ -> lapsen jalkapallojoukkueen huoltajana toimiminen

  • Työtehtävä a: aikataulujen tekeminen -> Tarvittu osaaminen: ajanhallintataito, aikataulujen tekeminen
  • Työtehtävä b: varusteiden pesu ja huoltaminen -> Tarvittu osaaminen: koordinointikyky, taito huoltaa tekstiilejä oikein
  • Työtehtävä c: yhteydenpito pelaajien vanhempiin -> Tarvittu osaaminen: vuorovaikutustaidot

Kartoituksia, joilla voit tunnistaa omaa osaamistasi

Opetushallituksen Osaan.fi-työkalu auttaa sinua arvioimaan osaamistasi verrattuna valitsemaasi ammatilliseen tutkintoon.

Erityisesti nuorille suunnattu Duunikoutsi-mobiilityökalu auttaa sinua tunnistamaan osaamista ja vahvuuksia.

Erityisesti IT-osaamistasi voit arvioida ja sanoittaa Oskar-työkalulla.

Lähes aina löydät osaamisestasi uusia puolia, kun keskustelet siitä toisten kanssa.

Lataa itsellesi ”Tunnista omat vahvuutesi” -pohdintatehtäviä (pdf).