Timantti

Mitkä ovat vahvuuteni?

Kun saat käyttää vahvuuksiasi työssä ja vapaa-ajalla, tunnet usein enemmän merkityksellisyyttä, tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Omien vahvuuksiesi mukaisissa työtehtävissä onnistut parhaiten ja ne ovat sinulle helpompia kuin joillekin toisille. Tässä osiossa voit pohtia vahvuuksiasi, niiden yhteyttä arvoihin ja sitä, mikä sinua motivoi.

Vahvuudet ovat oleellinen osa jokaisen persoonaa: ne ovat sinulle ominainen ja helppo tapa ajatella ja toimia.

Kun saat käyttää työssä omia vahvuuksiasi, saat toimia sinulle luontaisella tavalla ja toteuttaa itseäsi. Se taas auttaa onnistumaan, mikä puolestaan tukee pystyvyyden tunnetta. Sellaisissa tehtävissä, joissa saat hyödyntää vahvuuksiasi, viihdyt paremmin ja haluat sitoutua niihin pidempään. Omien vahvuuksien tunnistaminen on siis monin tavoin hyödyllistä.

Vahvuudet, arvot ja motivaatio liittyvät toisiinsa

Se, että saat käyttää omia vahvuuksiasi työssä ja siten kokea enemmän onnistumisia, motivoi työn tekemistä. Tällöin saat työstä palkan lisäksi muutakin: merkityksen tunnetta. Omien arvojesi mukaiseen tekemiseen käytät usein enemmän aikaa ja voimavaroja, jolloin tulet todennäisesti entistä paremmaksi siinä. Tämä taas lisää onnistumisen kokemuksia ja motivaatiota, mikä puolestaan voi lisätä halua tehdä työtä entistä enemmän ja paremmin. Näin syntyy positiivinen kierre.

Tästä voit katsoa videon siitä, millaisia erilaisia toimintaa ohjaavia ja hyvinvointia tukevia motiiveja on, kuinka tunnistat niitä itsessäsi ja kuinka teet niiden avulla juuri itsellesi sopivia uravalintoja, joissa vahvuutesi pääsevät esille.

Erilaisia kartoituksia

VIA-luonteenvahvuusarvioinnin avulla saat sanoja kuvaamaan luonteesi ja ajattelusi piirteitä. Kartoitussivulla voit valita kieleksi suomen. Luonteenvahvuudet ovat sinun tapasi suhtautua asioihin. Ne näkyvät muun muassa siinä, miten käyttäydyt, millaisia asioita arvostat, mihin suuntaat huomiosi ja millaisia tunteita tunnet.

Itselle tyypillisiä tapoja lähestyä ja käsitellä asioita voit halutessasi arvioida 16Personalities-itsearvioinnilla.

Big Five -persoonallisuustesti pohjautuu nimensä mukaisesti viiteen eri persoonallisuuden piirteeseen.

Enneagrammi pohjautuu puolestaan yhdeksään eri persoonallisuustyyppiin.

Arvot liittyvät läheisesti vahvuuksiin. Omia arvojasi voit pohdiskella esimerkiksi Arvoalueet-arvioinnin avulla.

Ammatillisia vahvuuksia ja osaamista käsittelemme myös osiossa ”Mitä osaan jo nyt?”

Lataa itsellesi ”Tunnista omat vahvuutesi” -pohdintatehtäviä (pdf).