Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittanut toimii itsenäisesti monipuolisissa koneasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on vahva osaaminen koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa sekä toimii alansa asiantuntijana eri sidosryhmien kanssa.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Tredussa on näistä tarjolla kaksi eli kunnossapidon osaamisala ja koneasennuksen osaamisala.

Koneasennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä itsenäisesti koneasennuksia ja kehittää koneasennustyötä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän voi erikoistua erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotöihin.

Kunnossapidon osaamisalan suorittanut osaa ennakoida koneiden ja laitteiden huoltotarvetta sekä tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän voi erikoistua erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotöihin.

Tutkinnon sisältö

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (150 osp) muodostuu osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista sekä osaamisalojen valinnaisista tutkinnon osista.

Tutustu koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla