Ammattitutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Voit suorittaa koko tutkinnon, osia siitä tai osallistua lyhytkurssille – joustavasti ja yksilöllisesti aiempi osaaminen sekä koulutus huomioiden.

”Ammattitutkinnoissa hankitaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Opiskelijalta vaaditaan alan aikaisempaa osaamista.”

Tutkinto-opiskeli on monimuotoista. Se sisältää oppimista työpaikalla, sekä etä- ja verkko-opiskelua. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Ammattitutkinnon Tredussa