Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentely edellyttää halua ja kykyä palvella erilaisia asiakkaita, kärsivällisyyttä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, aulapalveluhenkilönä, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana tai esimiehenä.

Tutkinnon sisältö

Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Tutustu turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Tutkinnon pakolliset osat:

 • Vartijan koulutus (Väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus) 25 osp
 • Pelastustoiminta 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 100 osp:

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • Tilannehallinta 25 osp
 • Järjestyksenvalvonta 25 osp
 • Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 • Turvatarkastus 25 osp
 • Henkilösuojaus 25 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 • Sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 • Arvokuljetustoiminta 25 osp