Kivialan ammattitutkinto

Kivialan ammattitutkinto syventää osaamistasi kivialan työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät erilaisiin kiven louhinta-, jalostus- tai asennustehtäviin. Louhinnan osaamisala antaa sinulle valmiudet työskennellä louhintatyömaan moninaisissa työtehtävissä. Jalostuksen osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä kiven jalostusyrityksissä ja vastaavasti asennuksen osaamisala erilaisten kiviasennuksien tekemiseen.

Tutkinnon sisältö

Kivialan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu osaamisaloille pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Kivialan ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa: Jalostuksen osaamisala, Asennuksen osaamisala sekä Louhinnan osaamisala. Tredussa on tarjolla Asennuksen osaamisala.

Tutustu kivialan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Asennuksen osaamisala

  • Pakollinen tutkinnon osa: Ympäristökiven asennus, 100 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat (0-50 osp): Asennusmittaus, 50 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat kaikille osaamisaloille (0-50 osp): Kivimiehen viherrakentaminen, 50 osp