Kuljetusalan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistasi kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Palvelut ja osaaminen voivat osaamisalasta riippuen olla erilaisia kuljetustehtäviä tai kuljetuksiin läheisesti liittyviä tehtäviä.

Tutkinnon sisältö

Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisista tutkinnon osista sekä osaamisalojen valinnaisista tutkinnon osista.

Kuljetusalan ammattitutkinnossa on viisi osaamisalaa:

 • Palvelukuljetusten osaamisala
 • Tavarakuljetusten osaamisala
 • Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
 • Henkilökuljetusten osaamisala
 • Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

Tutustu kuljetusalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Pakolliset tutkinnon osat (50 osp):

 • Kuljettajana toimiminen, 40 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritat valinnaisia tutkinnon osia (100 osp) osaamisalavalinnan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Henkilökuljetusten osaamisala

Henkilökuljetusten osaamisalan suoritettuasi sinulla on tarvittava osaaminen linja-autonkuljettajan vastuulliseen tehtävään. Hallitset turvallisen, taloudellisen ja ennakoivan ajotavan. Sinulla on kyky toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja osaat myös tehdä ajoneuvon päivittäiset tarkistukset ohjeiden mukaisesti.

Palvelukuljetusten, tavarakuljetusten ja metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalat

Palvelukuljetusten, tavarakuljetusten tai metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalan suoritettuasi osaat ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitset ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Noudatat työturvallisuusmääräyksiä ja osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa. Kuljetat autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimit säädösten mukaisesti. Hallitset ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana sekä osaat toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuustapauksissa. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi kuorma-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Pakolliset tutkinnon osat (50 osp):

 • Kuljettajana toimiminen, 40 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritat valinnaisia tutkinnon osia (100 osp) osaamisalavalinnan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia työnjohtajana itsenäisesti ottaen huomioon työssäsi kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Noudatat työssäsi hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Osaat suunnitella ja organisoida oman vastuualueesi kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi kuljetussuunnittelija, liikenne-esimies, ajojärjestelijä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai kuljetusalan asiantuntija.

Pakolliset tutkinnon osat (100 osp):

 • Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen, 50 osp
 • Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi, 50 osp

Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritat valinnaisia tutkinnon osia (50 osp) osaamisalavalinnan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.