Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän ohjaa yksilöä ja ryhmiä.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Hän tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee alan vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio. Kasvatus- ja ohjausalan muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen tehtävissä toimimiselle.

Tutkinnon sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinnossa on viisi osaamisalaa. Tredussa on näistä tarjolla neljä:

 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynninohjaaja
 • perhepäivähoidon osaamisala, perhepäivähoitaja
 • kasvatuksen osaamisala
 • ohjauksen osaamisala

Tutustu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon yhteinen pakollinen tutkinnon osa on Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp).

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi osaamisalan kolmesta omasta pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista 20 osp.

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (40 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) TAI Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki (30 osp)

Perhepäivähoidon osaamisala

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Perhepäivähoidon osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi kahdesta valinnaisesta 40 osp tutkinnon osasta:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
 • Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Osaamisalalla on myös kaksi pakollista tutkinnon osaa:

 • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)

Tutkintoon on mahdollisuus ottaa kaikille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia 20 osp. Perhepäivähoidon osaamisalaan ei voida kuitenkaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osaa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Kasvatuksen osaamisala

Kasvatuksen osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, jotka ovat yhteiset perhepäivähoidon osaamisalan kanssa:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 60 osaamispistettä.

Ohjauksen osaamisala

Ohjauksen osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi osaamisalan kolmesta omasta valinnaisesta tutkinnon osasta, joista tulee valita kaksi tutkinnon osaa, yhteensä 100 osp sekä valinnaisista tutkinnon osista 30 osp.

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp)
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp)
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus (50 osp)

Hinta
Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 400 €
Osatutkinto: 200 €/ 1 tutkinnon osa

Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.