Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä. Tällä hetkellä Tredussa on mahdollisuus opiskella toimitilahuollon osaamisalalta laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi ja kiinteistönhoidon osaamisalalta kiinteistönhoitajaksi.

Tutkinnon sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150 osaamispistettä (osp) muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen -pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Opinnot sisältävät teoriaopintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikalla sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Rakenna tutkinnosta sinulle ja työhösi sopiva kokonaisuus ja perehdy niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi työtehtävissäsi parhaiten.

Mikäli opiskelija hankkii osaamisen kokonaisuudessaan opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden, voi valinnainen tutkinnon osa tai osat olla myös jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.