Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjyyden ammattitutkinto tarjoaa työkaluja, tuoretta näkökulmaa yrittämiseen ja keinoja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja tuloksellisuuden parantamiseen. Tutkinnon avulla on mahdollista kehittyä yrittäjänä sekä parantaa oman yrityksen kilpailukykyä.

Osaamisalat:

 • Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
 • Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, työn organisointiin ja johtamiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, talouden hallintaan, tuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen, yrityskaupan toteuttamiseen tai liiketoiminnan digitalisointiin.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä, yrittäjämäisessä toiminnassa tai yritysneuvonnan tehtävissä.

Tutkinto (150 osp) muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan suorittaneella on osaamista arvioida edellytyksiään toimia yrittäjänä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvät laskelmat sekä suunnitella tarvittavat yhteistyöverkostot. Opiskelija osaa kehittää liiketoimintaa vastuullisesti. Opiskelija osaa käynnistää yrityksen toiminnan ja kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan.

Pakollinen tutkinnon osa 60 osp:

 • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa 60 osp:

 • Myynti ja markkinointi, 60 osp
 • Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen, 60 osp
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, 60 osp
 • Projektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan suorittaneella on osaamista kehittää liiketoimintaa analysoimalla yrityksen nykytilaa ja toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä tavoitteellisesti. Opiskelija osaa kehittää liiketoimintaa vastuullisesti. Hän hyödyntää verkostoja ja kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan.

Pakollinen tutkinnon osa 60 osp:

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa 60 osp:

 • Myynti ja markkinointi, 60 osp
 • Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen, 60 osp
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, 60 osp
 • Projektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Tutustu yrittäjyyden ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla