Metsäalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti metsäalaan liittyvissä työtehtävissä osana metsäalan toimintaketjua. Hallitset työsi ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja osaat toimia laatuvaatimusten mukaisesti. Metsäalan ammattitutkinnon suorittanut toimii metsätalousalalla yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä.

Metsäalan ammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa ja kuusi ammattinimikettä:

  • bioenergian osaamisala, bioenergian tuottaja
  • metsäkoneasennuksen osaamisala, metsäkoneasentaja (AT)
  • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja (AT)
  • metsätalouden osaamisala, metsätalousyrittäjä, metsäpalveluyrittäjä tai metsuri (AT)

Tredussa voit opiskella metsäkoneenkuljettajaksi

Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa huipputeknisiä metsäkoneita. Painopistealueet ovat talousmetsien oikea käsittely, työtekniikka ja työn laatu.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut toimii hakkuukoneen tai kuormatraktorin kuljettajana. Hän osaa kuljettaa, siirtää ja käsitellä metsäkoneita huolehtien ympäristönäkökohdista ja turvallisuustekijöistä erilaisissa olosuhteissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hakkuukoneenkuljettaja toimii erityyppisissä koneellisen puunkorjuun tehtävissä. Kuormatraktorin kuljettaja toimii käsitellyn metsän lähikuljetus tehtävissä.

Metsäkoneenkuljettajat ovat työmarkkinoilla kysyttyjä tulevaisuuden moniosaajia. Uusia metsäkonealan ammattilaisia tarvitaan jatkuvasti. Osaaville metsäkoneenkuljettajille riittää kysyntää myös maamme rajojen ulkopuolella.

Keväällä 2024 koulutustarjontaan tulee myös erityisesti metsänomistajille suunnattu Metsänomistajan metsäkoulu.

Tutkinnon sisältö

Metsäalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Opinnot koostuvat kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Tutustu metsäalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen.

Opinnot sisältävät teoriaopintoja oppilaitoksessa, käytännön harjoittelua maastossa, työssäoppimista työpaikalla sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Metsäalan työtehtävissä toimiminen, 20 osp
  • Talousmetsien käsitteleminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan toinen):

  • Hakkuukoneella työskenteleminen, 70 osp
  • Kuormatraktorilla työskenteleminen, 70 osp

Lisäksi opintoihin sisältyy 30 osaamispistettä valinnaisia opintoja.

Mikäli opiskelija hankkii osaamisen kokonaisuudessaan opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden, voi valinnainen tutkinnon osa tai osat olla myös jostain toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

Koulutuksen voi myös suorittaa tutkinnon osittain, kun tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen vaan tietyn osaamisen hankkiminen tai aiemmin suoritetun osatutkinnon täydentäminen.