Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen ja osaat soveltaa tietoa luonnosta ja toimia luontoympäristössä. Voit toimia erä- ja luonto-ohjelmien sekä retkien ja vaellusten vetäjänä, luonnontuotteiden jalostajana tai neuvojana tai riistanhoitoon ja metsästyspalvelujen tuottamisen tehtävissä. Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa.

Luontoalan ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa ja neljä ammattinimikettä: erä- ja luonto-opas, luonnontuotejalostaja, luonnontuoteneuvoja ja riistanhoitaja.

Tredussa voit opiskella erä- ja luonto-oppaaksi

Erä- ja luonto-oppaana osaat toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luonnontuntemustasi ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Luontoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Opinnot koostuvat kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen.

Opinnot sisältävät teoriaopintoja oppilaitoksessa, maastoretkiä, työssäoppimista työpaikalla sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Luonnon tuotteistaminen, 20 osp
  • Erä- ja luontoympäristössä toimiminen, 40 osp

Valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä 1 valitaan vähintään yksi tutkinnon osa:

  • Luonnossa liikkumisen opastaminen, 30 osp

Lisäksi opintoihin sisältyy 50-60 osaamispistettä valinnaisia opintoja ja valinnaisuudessa voi keskittyä mm. seuraaviin osa-alueisiin

  • Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa 30 osp
  • Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu 30 osp

Mikäli opiskelija hankkii osaamisen kokonaisuudessaan opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden, voi valinnainen tutkinnon osa tai osat olla myös jostain toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

Koulutuksen voi myös suorittaa tutkinnon osittain, kun tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen vaan tietyn osaamisen hankkiminen tai aiemmin suoritetun osatutkinnon täydentäminen.