Puuteollisuuden ammattitutkinto

Puuteollisuuden ammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Tredussa on tällä hetkellä mahdollisuus opiskella puusepänteollisuuden osaamisala.

Puusepänteollisuuden osaamisalan suorittanut voi toimia puusepänteollisuuden tuotannon erilaisissa valmistusprosesseissa puuseppänä, CNC-koneistajana, kalusteasentajana ja konelinjan käyttäjänä sekä toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Tutkinnon sisältö

Puuteollisuuden ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Puuteollisuuden ammattitutkintoon sisältyy pakollisia tutkinnon osia 30 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 120 osaamispistettä.

Tutustu puuteollisuuden ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Pakollinen tutkinnon osa (30 osp)

  • Puutuotteiden valmistustyötehtävissä toimiminen 30 osp

Valinnainen tutkinnon osa (60 osp)

  • Puusepänalan tuotteiden valmistaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 60 osp)

  • CNC-koneistaminen puuteollisuudessa 30 osp
  • Sisustuspuusepäntyöt 30 osp
  • Puusepäntuotteen prototyypin valmistus 30 osp

Tutkinnon valinnaiseksi osaksi voi sisällyttää myös jonkin muun puusepänteollisuuden osaamisalan valinnaisen tutkinnon osan, mikäli tutkinnon osa tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon valinnaiseksi osaksi voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen osaamisalan valinnaisista tutkinnon osista enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon valinnaiseksi voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Valittavien tutkinnon osien tulee tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista.