Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnolla vahvistat jatko-opintovalmiuksiasi!

Tredussa on mahdollista opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös lukio-opintoja. Kaksoistutkinnon suorittaja on Tredun opiskelija. Lukio-opinnot opiskellaan toimipistekohtaisesti joko Tredun toimipisteessä tai yhteistyölukiolla.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon (5 lukioainetta) kolmessa vuodessa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Kaksoistutkinto on mahdollinen myös englanninkielisissä perustutkintokoulutuksissa (lukio-opinnot ovat suomenkieliset). Lukio-opinnot suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Lukio-opinnot sisällytetään ammatilliseen perustutkintoon.

Edellytämme, että lukio-opinnot aloittavalla opiskelijalla on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 oppiaineista äidinkieli, englanti ja matematiikka sekä lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon ollessa tasan valinnan ratkaisee oppiaineiden arvosanat järjestyksessä äidinkieli, englanti, matematiikka.

Mahdollisuuksien kaksoistutkinto

Videolla pääset tutustumaan kaksoistutkinto-opiskelijoihimme. Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä selaimesi evästeet.

Tällä videolla pääset tutustumaan kaksoistutkintoon. Ohita video

Hakeutuminen

Opiskelupaikka lukio-opintoihin vahvistetaan viimeistään elokuussa Wilma-viestillä. Kaksoistutkintoon valituille järjestetään lisäksi erillinen info opintojen alussa.

Oppimateriaalit

Oppivelvollisuusikäisille tarjotaan maksutta henkilökohtaiseen käyttöön lukio-opinnoissa tarvittava kannettava tietokone, kuulokkeet ja oppimateriaalit. Saat tarvikkeet ja materiaalit opintojen alussa.

Mikäli et ole oppivelvollinen, sinun tulee hankkia kannettava tietokone sekä lukio-opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit omakustanteisesti. Oppimateriaalien hankinnasta saat ohjeet opintojen alussa.

Täältä löydät YTL:n ohjeet tietokoneen hankintaa varten:

Kokelaan tietokone (pdf)

Lukio-opintojen toteutus Tredun toimipisteissä

Ammatillisten opintojen hakukohde ja suorituspaikkaLukio-opintojen suorituspaikkaOppiainetarjonta (kauttaviivalla merkityistä valitaan toinen vaihtoehdoista)
Ajokinkujan toimipiste, TampereHepolamminkadun toimipisteÄI/S2, ENA, MAB/MAA, FY/RUB, KE/YH
Hepolamminkadun toimipiste, Tampere*Hepolamminkadun toimipisteÄI/S2, ENA, MAB/MAA, FY/RUB, KE/YH
Mediapolis, TampereTampereen aikuislukioHenkilökohtaisen suunnitelman mukaan ilta-, etä- ja verkko-opintoina
Sammonkadun toimipiste, Tampere **Santalahdentien toimipiste / Tampereen aikuislukioÄI/S2, ENA, MAB, TE/RUB, PS/YH TAI Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ilta-, etä- ja verkko-opintoina
Santalahdentien toimipiste, Tampere ***Santalahdentien toimipisteÄI/S2, ENA, MAB, TE/RUB, PS/YH
Kangasalan toimipisteKangasalan lukioÄI, ENA, MAB, TE, YH
Lempäälän toimipiste Tampereen aikuislukioHenkilökohtaisen suunnitelman mukaan ilta-, etä- ja verkko-opintoina
Silta-kampus, NokiaNokian lukioÄI, ENA, MAB, TE, YH
Oriveden toimipisteOriveden lukioÄI, ENA, MAB, RUB, TE, YH
Pirkkalan toimipiste ****Hepolamminkadun toimipisteÄI/S2, ENA, MAB/MAA, FY, YH
Virtain toimipisteVirtain lukioÄI, ENA, MAB, RUB, TE, YH
Metsätien toimipiste, YlöjärviTampereen aikuislukioHenkilökohtaisen suunnitelman mukaan ilta-, etä- ja verkko-opintoina
Pallotien toimipiste, YlöjärviYlöjärven lukioÄI, ENA, MAB, TE, YH

* Hepolamminkadun toimipisteessä lukio-opintoja ei voi yhdistää sähkö-+koneenasentaja yhdistelmätutkintoon eikä koneautomaatioasentaja AMK-polkuun.

**Sammonkadun toimipisteessä tekstiili- ja muotialan sekä turvallisuusalan perustutkinnossa lukio-opinnot suoritetaan lähiopintoina Santalahdentien toimipisteessä. Sammonkadun liiketoiminnan perustutkinnossa lukio-opintoja voi suorittaa ilta- ja verkko-opintoina.
*** Santalahdentien toimipisteessä liiketoiminnan perustutkintoon yhdistetään aina lukio-opinnot. Sosiaali- ja terveysalalla on osaamisalakohtaisia toteutuksia (katso lisää kohdasta kaksoistutkinnon toteutus toimipisteittäin).
**** Pirkkalan toimipisteessä lentokoneasennuksen perustutkinnon avioniikan osaamisalan lukio-opinnot suoritetaan päiväopintoina Hepolamminkadun toimipisteissä (opiskeluaika 3,5 v). Muilla osaamisaloilla ja logistiikan perustutkinnossa lukio-opinnot suoritetaan ilta- ja/tai verkko-opintoina.

Tredun kaksoistutkinnon toteutus toimipisteittäin

Klikkaa haluamasi toimipisteen palkki auki, löydät lisää tietoa oppiaineista sekä lukiopäivistä.

 • Ajokinkujan, Hepolamminkadun ja Pirkkalan toimipisteiden kaksoistutkintolaisten lukio-opetus järjestetään Hepolamminkadun toimipisteessä. Yo –kirjoitukset suoritetaan Teknillisellä lukiolla.

  Hepolamminkadulla kaksoistutkintoon voi sisällyttää viisi oppiainetta seuraavista:

  äidinkieli tai S2
  englanti
  matematiikka, lyhyt tai pitkä
  fysiikka tai ruotsi
  kemia tai yhteiskuntaoppi

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja torstai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai
  3-vuoden opiskelijat: maanantai ja keskiviikko

  Lukio-opinnot suoritetaan 4-jaksojärjestelmän mukaan seuraavasti:

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  2. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Outi Koivula
  puhelin 040 800 7371
  sähköposti Outi.Koivula@tampere.fi

 • Mediapoliksen lukio-opinnot järjestetään Tampereen aikuislukiossa. Opinnot ovat ilta-, etä- ja verkko-opintoja. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Alustavat viiden aineen ainevalinnat ja ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys tehdään Tredun lukio-opinto-ohjaajan kanssa elokuussa. Ainevalinnat tehdään saman periaatteen mukaan kuin esimerkiksi Santalahdentien toimipisteessä.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Kaija Kankaanpää
  puhelin 050 345 1088
  sähköposti Kaija.Kankaanpaa@tampere.fi

 • Santalahdentien toimipisteen ja Sammonkadun toimipisteen tekstiili- ja muotialan sekä turvallisuusalan kaksoistutkintolaisten lukio-opetus järjestetään Santalahdentien toimipisteessä. Yo- kirjoitukset suoritetaan Tampereen teknillisellä lukiolla.

  Huomaa

  Sosiaali- ja terveysalalla lukio-opinnot suoritetaan kaikille pakollisten tutkinnon osien ajan lähiopetuksena (noin 2 vuotta). Osaamisaloille siirryttäessä lukio-opintojen lähiopetus jatkuu lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalla, muilla osaamisaloilla kaksoistutkintolainen suorittaa lukio-opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ilta- tai verkko-opintoina.

  Hius- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään muutamia ammatillisia yhteisten tutkinnon osien (YTO) kursseja verkko-opintoina Moodlessa.

  Santalahdentiellä opiskellaan seuraavat oppiaineet:

  • äidinkieli
  • englanti
  • matematiikka, lyhyt

  Lisäksi valitaan kaksi oppiainetta seuraavista:

  • ruotsi TAI terveystieto
  • yhteiskuntaoppi TAI psykologia

  Ainevalinnat tehdään opintojen alussa.

  Lukiopäivät

  1. vuoden opiskelijat: tiistai ja torstai
  2. vuoden opiskelijat: maanantai ja keskiviikko
  3. vuoden opiskelijat: maanantai ja perjantai

  Jaksot

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –
  5. jakso – lukio-opintoja
  6. jakso – lukio-opintoja

  2. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja
  5. jakso – lukio-opintoja
  6. jakso –

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja
  5. jakso – lukio-opintoja
  6. jakso – lukio-opinnot päättyvät yo-kirjoitusten jälkeen

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Kaija Kankaanpää
  puhelin 050 345 1088
  sähköposti Kaija.Kankaanpaa@tampere.fi

 • Sammonkadun toimipisteen tekstiili- ja muotialan sekä turvallisuusalan kaksoistutkintolaisten lukio-opetus järjestetään Santalahdentien toimipisteessä. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Santalahdentie”

  Sammonkadun liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoille lukio-opinnot järjestetään Tampereen aikuislukiossa. Opinnot ovat ilta-, etä- ja verkko-opintoja. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Alustavat viiden aineen ainevalinnat ja ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys tehdään Tredun opinto-ohjaajan kanssa elokuussa.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Raija Keuro
  raija.keuro@tampere.fi

   

 • Lukio-opetus järjestetään yhteistyössä Kangasalan lukion kanssa. Yo-kirjoitukset suoritetaan Kangasalan lukiolla.

  Kangasalla kaksoistutkintolaiset opiskelevat seuraavat lukioaineet:

  • äidinkieli
  • englanti
  • matematiikka, lyhyt
  • terveystieto
  • yhteiskuntaoppi

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: tiistai ja torstai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja perjantai
  3-vuoden opiskelijat: maanantai ja perjantai

  Lukio-opinnot suoritetaan 4-jaksojärjestelmän mukaan seuraavasti:

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  2. lukuvuosi

  1.  jakso –

  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Kirsi Nousiainen
  kirsi.nousiainen@tampere.fi

 • Lempäälässä lukio-opinnot järjestetään Tampereen aikuislukiossa. Opinnot ovat ilta-, etä- ja verkko-opintoja. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Alustavat viiden aineen ainevalinnat ja ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys tehdään Tredun opinto-ohjaajan kanssa elokuussa.

   

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja

  Soile Kotti

  puhelin 050 534 7788
  sähköposti Soile.Kotti@tampere.fi
 • Nokian kaksoistutkintolaisten lukio-opetus järjestetään yhteistyössä Nokian lukion kanssa. Yo–kirjoitukset suoritetaan Nokian lukiolla.

  Nokialla kaksoistutkintolaiset opiskelevat seuraavat oppiaineet:

  • äidinkieli
  • englanti
  • matematiikka (lyhyt)
  • terveystieto
  • yhteiskuntaoppi

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja perjantai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja torstai
  3-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja perjantai

  Lukio-opinnot suoritetaan 4-jaksojärjestelmän mukaan seuraavasti:

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  2. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Pirjo Räsänen

  puhelin 040 779 9016
  sähköposti Pirjo.Rasanen@tampere.fi
 • Oriveden lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Oriveden lukion kanssa. Yo-kirjoitukset suoritetaan Oriveden lukiolla.

  Orivedellä kaksoistutkintolaiset valitsevat viisi ainetta seuraavista:

  • Äidinkieli (pakollinen)
  • Englanti
  • Ruotsi
  • Matematiikka
  • Terveystieto
  • Yhteiskuntaoppi

  Lukio-opinnot suoritetaan lukion 5-jaksojärjestelmän mukaisesti.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja

  Marjut Silvennoinen
  marjut.silvennoinen@tampere.fi

 • Lukio-opetus järjestetään Hepolamminkadulla. Yo-kirjoitukset suoritetaan Teknillisellä lukiolla.

  Pirkkalassa kaksoistutkintoon voi sisällyttää viisi oppiainetta seuraavista:

  • äidinkieli
  • englanti
  • matematiikka, pitkä tai lyhyt
  • fysiikka
  • yhteiskuntaoppi

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja torstai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai
  3-vuoden opiskelijat: maanantai ja keskiviikko

  Lukio-opinnot suoritetaan 4-jaksojärjestelmän mukaan seuraavasti:

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
   2. jakso – lukio-opintoja
   3. jakso – lukio-opintoja
   4. jakso – lukio-opintoja

  2. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2.  jakso – lukio-opintoja
  3.  jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Outi Koivula

  puhelin 0408007371
  sähköposti outi.koivula@tampere.fi
 • Virtain toimipisteen kaksoistutkintolaisten lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Virtain lukion kanssa. Lukio sijaitsee samassa rakennuksessa Tredun kanssa. Yo –kirjoitukset suoritetaan Virtain lukiolla.

  Virroilla kaksoistutkintolaiset valitsevat viisi ainetta seuraavista:

  • Äidinkieli (pakollinen)
  • Englanti
  • Ruotsi
  • Matematiikka
  • Terveystieto
  • Yhteiskuntaoppi

  Lukio-opinnot suoritetaan lukion 5-jaksojärjestelmän mukaisesti.

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai
  3-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja

  Marjut Silvennoinen
  marjut.silvennoinen@tampere.fi

 • Pallotien kaksoistutkintolaisten lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Ylöjärven lukion kanssa. Lukio sijaitsee samassa rakennuksessa Tredun kanssa. Yo –kirjoitukset suoritetaan Ylöjärven lukiolla.

  Lukiopäivät

  1-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja perjantai
  2-vuoden opiskelijat: maanantai ja tiistai
  3-vuoden opiskelijat: keskiviikko ja perjantai

  Lukio-opinnot suoritetaan 4-jaksojärjestelmän mukaan seuraavasti:

  1. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  2. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso –
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso – lukio-opintoja

  3. lukuvuosi

  1. jakso – lukio-opintoja
  2. jakso – lukio-opintoja
  3. jakso – lukio-opintoja
  4. jakso –

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja
  Sanna Marjalaakso-Salonen

  puhelin 050 302 5982
  sähköposti sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi
  Opinto-ohjaaja

  Terhi Soldan
  terhi.soldan@tampere.fi

 • Metsätiellä lukio-opinnot järjestetään Tampereen aikuislukiossa. Opinnot ovat ilta-, etä- ja verkko-opintoja. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Alustavat viiden aineen ainevalinnat ja ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys tehdään Tredun opinto-ohjaajan kanssa elokuussa.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja

  Mervi Putkonen

  puhelin 050 359 2632
  sähköposti mervi.putkonen@tampere.fi