Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotekehitykseen ja tutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä. Laboratorioalan perustutkinnon tutkintonimike on laborantti.

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi erilaisten teollisuuden tuotteiden ja materiaalien kuten liimojen, lääkkeiden, pesuaineiden tai kemikaalien laadunvalvonta- ja kehittämistyössä, laboratorioalan laitteiden myynti- ja huoltotehtävissä sekä ympäristövalvontalaboratorioissa. Bio- ja laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen lisäävät ammattilaisten työmahdollisuuksia.

Laborantin tutkinto antaa hyvän tietopohjan jatkaa opiskelua ammattikorkeakoulussa esim. bioanalytiikan, elintarvike-, ympäristö- tai kemiantekniikan parissa. Myös luonnontieteellisten alojen yliopisto-opinnot esim. farmasia ja kemia sopivat hyvin laborantin tutkinnon suorittaneelle.

Tutkinnon sisältö

Opintojen neljä pakollista tutkinnon osaa ovat:

  • laboratorion perustyöt
  • orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
  • bioanalytiikka
  • mittaukset ja laiteanalytiikka

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • biotekniset sovellukset
  • elintarvikeanalytiikka
  • laiteanalyysien sovellukset
  • teollisuuden prosessit
  • ympäristöanalytiikka

Tutustu laboratorioalan perututkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla (voimassa 1.8.2022 alkaen)

Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä, projekteja sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.