Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut merkonomi on asiakaspalvelun ja liiketoiminnan osaaja, joka voi työskennellä esimerkiksi myyjänä, somistajana, myyntineuvottelijana, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana, kirjanpitäjänä, yrittäjänä tai markkinointiassistenttina. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen.

Liiketoiminnan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Toimit erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoidut ammatillisesti.

Tutkinnon sisältö

Liiketoiminnan opintojen kolme pakollista osaa ovat asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen. Valinnaisissa opinnoissa voi suuntautua asiakaspalveluun ja myyntiin, yrittäjyyteen tai taloushallinnon tehtäviin.

Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä, projekteja sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tutustu liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Omien valintojen pohjalta voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.