Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan kaikilla eri aloilla ja monipuolisissa työtehtävissä. Merkonomi on liiketoiminnan moniosaaja. Merkonomit työskentelevät esimerkiksi kaupan ja palvelualojen yrityksissä asiakaspalvelun, kassapalvelun, myynnin, digitaalisen kaupan, palveluneuvonnan tai markkinointiviestinnän tehtävissä. Merkonomit voivat työskennellä myös taloushallinnon työtehtävissä kirjanpitäjinä, palkanlaskijoina tai laskuttajina.

Merkonomilla on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä, projekteja, harjoitusyrityksissä toimimista sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tärkeitä taitoja

 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • Tietotekniset valmiudet
 • Tiimityötaidot
 • Kielitaito
 • Taloudellinen ajattelu
 • Oma-aloitteisuus ja vastuullisuus
 • Palvelu- ja myyntihenkisyys
 • Yrittäjämäinen asenne

Työpaikkoja esim.:

 • Julkishallinnon organisaatiot
 • Kaupan alan yritykset
 • Markkinointi- ja viestintätoimistot
 • Taloushallintoalan yritykset, tilitoimistot
 • Yhdistykset ja järjestöt
 • Yrittäjyys

Tutkinnon sisältö

Liiketoiminnan opintojen kaksi pakollista osaa ovat liiketoimintaympäristössä toimiminen ja asiakaspalvelu. Valinnaisissa opinnoissa voi suuntautua asiakaspalveluun ja myyntiin, markkinointiin, yrittäjyyteen tai taloushallinnon tehtäviin.

Tutustu liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Uudet tutkinnon perusteet (OPH-4394-2023) tulevat voimaan 1.8.2024 ja korvaavat 1.8.2022 voimaan tulleet perusteet (OPH-5162-2021).

ePerusteet – Liiketoiminnan perustutkinto 1.8.2024 alkaen

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tutkinnon osat

 • Liiketoimintaympäristössä toimiminen (25 osaamispistettä)
 • Asiakaspalvelu (15 osaamispistettä)

Omien valintojen pohjalta voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja asiakaskokemuksen kehittäminen
 • kaupan alan työtehtävät: kassapalvelut, visuaalinen myyntityö ja myymälässä toimiminen
 • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumajärjestelyt
 • markkinointiviestintä ja digitaalisessa kaupassa toimiminen
 • organisaation tukipalvelut: sisäiset palvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
 • finanssipalvelut
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen