Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet toimia metsäalan työtehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä tai vaikkapa omassa metsässäsi. Voit tehdä myös esimerkiksi koneellisen puutavaran valmistamisen, puutavaran lähikuljetuksen ja metsänhoidon töitä tai metsä- ja raskaskoneiden huolto- ja korjaustöitä niin työntekijänä kuin yrittäjänä.

Tredussa voit opiskella metsäkoneenkuljettajaksi ja metsäkoneasentajaksi. Metsäalan opiskelu on käytännönläheistä ja metsä tulee sinulle opintojen aikana kokonaisvaltaisesti tutuksi. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Tutkinnon sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja muodostuu pakollisista tutkinnon osista, valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Lisätietoa opinnoista löydät alla olevista osaamisalojen valikoista.

Tutustu metsäalan perustutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla. (1.1.2024 voimaan tulevat perusteet löydät tästä linkistä.)

Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

 • Metsäkoneenkuljettajana voit työskennellä metsäkonealan yrityksissä, hakkuu- tai ajokoneenkuljettajana. Koulutus antaa valmiuden työskennellä lisäksi koneiden siirtokuljettajana tai yrittäjänä omassa yrityksessä. Suomalainen metsäkoneenkuljettaja on haluttu myös ulkomailla.

  Tredussa metsäkoneenkuljettajaksi kouluttautuessasi saat erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään. Olemme kehittäneet opetustamme yhdessä konevalmistajien kanssa.

  Käytössämme on uusin kuljettajaa opastava tekniikka, kuten JDLink & Timbermatic Maps, Komatsun MaxiFleet & MaxiVision, sekä Ponssen Manager.

  Käytössämme olevia simulaattoreita voi käyttää VR-lasien avulla, ja uusimpana hankintana on tekniikan opetukseen Ponsse 360 VR-oppimisympäristö langattomilla VR-laseilla. Käytämme opinnoissa monipuolisia opetusmenetelmiä, opit esimerkiksi rakentamaan simulaattoriin editorin avulla aidon metsän. Olemme kehittäneet menetelmän myös jatkuvan kasvatuksen hakkuiden opetukseen.

  Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

  • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen, 25 osp
  • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
  • Työkoneiden kunnossapito, 15 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, 65 osp

  • Puutavaran lähikuljetus, 65 osp
   TAI
  • Koneellinen puutavaran lähikuljetus, 65 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat,  20 osp, esimerkki

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
   JA
  • Metsien monikäyttö, metsästys ja riistanhoito, 10 osp

  Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

 • Metsäkoneasentajana/raskaskoneasentajana huollat ja korjaat puunkorjuukoneita sekä muita liikkuvia työkoneita, kuten esim. maansiirtokoneita. Sinun osaamisalueitasi tulee olemaan työkoneiden rakenteiden tuntemus, vianetsintä, korjaus ja huolto. Emme voi kuitenkaan unohtaa koneiden tietojärjestelmien hallintaa vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

  Metsäkoneasentajan tutkinnon suoritettuasi sinulle tulee mahdolliseksi työskennellä varsin monella alalla kuten metsäkoneasentajana, liikkuvien työkoneiden asentajana, hydrauliikka-asentajana, huoltoneuvojana tai varaosamyyjänä.