Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet toimia metsäalan työtehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä tai vaikkapa omassa metsässäsi. Voit tehdä myös esimerkiksi koneellisen puutavaran valmistamisen, puutavaran lähikuljetuksen ja metsänhoidon töitä tai metsä- ja raskaskoneiden huolto- ja korjaustöitä niin työntekijänä kuin yrittäjänä.

Tredussa voit opiskella metsäkoneenkuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi. Metsäalan opiskelu on käytännönläheistä ja metsä tulee sinulle opintojen aikana kokonaisvaltaisesti tutuksi. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Tutkinnon sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja muodostuu pakollisista tutkinnon osista, valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Lisätietoa opinnoista löydät alla olevista osaamisalojen valikoista.

Tutustu metsäalan perustutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla. (1.1.2024 voimaan tulevat perusteet löydät tästä linkistä.)

Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

 • Metsäkoneenkuljettajana voit työskennellä metsäkonealan yrityksissä, hakkuu- tai ajokoneenkuljettajana. Koulutus antaa valmiuden työskennellä lisäksi koneiden siirtokuljettajana tai yrittäjänä omassa yrityksessä. Suomalainen metsäkoneenkuljettaja on haluttu myös ulkomailla.

  Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojesi aikana kuorma-auton ajokortti (C-kortti) sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyys. C-ajokortista maksat vain viranomaismaksut (noin 400 euroa). Ammattipätevyysopinnot suoritettuasi voit tehdä metsäkoneyrityksen koneiden siirtoja ja toimia kuorma-auton kuljettajana.

  Tredussa metsäkoneenkuljettajaksi kouluttautuessasi saat erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään. Olemme kehittäneet opetustamme yhdessä konevalmistajien kanssa.

  Käytössämme on uusin kuljettajaa opastava tekniikka, kuten JDLink & Timbermatic Maps, Komatsun MaxiFleet & MaxiVision, sekä Ponssen Manager.

  Käytössämme olevia simulaattoreita voi käyttää VR- lasien avulla, uusimpana hankintana on tekniikan opetukseen Ponsse 360 VR- oppimisympäristö langattomilla VR- laseilla. Käytämme opinnoissa monipuolisia opetusmenetelmiä, opit esimerkiksi rakentamaan simulaattoriin editorin avulla aidon metsän. Olemme kehittäneet menetelmän myös jatkuvan kasvatuksen hakkuiden opetukseen.

  Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

  • Metsän hoito ja hyödyntäminen
  • Metsätraktorin käyttö
  • Metsäkoneiden kunnossapito

  Valinnaiset tutkinnon osat, 65 osp, joista valitaan toinen

  • Koneellinen puutavaran valmistus
  • Puutavaran lähikuljetus

  Valinnaiset tutkinnon osat, joista voit valita esim. (valitaan 20 osp)

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
  • Metsien monikäyttö, metsästys ja riistanhoito, 10 osp
  • Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö, 10 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Paikallinen tutkinnonosa (voi valita yhden): Virtuaalimetsän rakennus ja erirakenteismetsänkäsittely 10 osp tai Metsäkoneenkuljettaja työelämässä 10 osp

  Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

 • Metsäkoneasentajana/raskaskoneasentajana huollat ja korjaat puunkorjuukoneita sekä muita liikkuvia työkoneita, kuten esim. maansiirtokoneita. Sinun osaamisalueitasi tulee olemaan työkoneiden rakenteiden tuntemus, vianetsintä, korjaus ja huolto. Emme voi kuitenkaan unohtaa koneiden tietojärjestelmien hallintaa vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

  Metsäkoneasentajan tutkinnon suoritettuasi sinulle tulee mahdolliseksi työskennellä varsin monella alalla kuten metsäkoneasentajana, liikkuvien työkoneiden asentajana, hydrauliikka-asentajana, huoltoneuvojana tai varaosamyyjänä.

  Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp

  • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
  • Metsäkoneiden kunnossapito, 20 osp
  • Metsäkoneen huolto ja korjaus, 40 osp
  • Metsäkoneen vianhaku, 35 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, joista voit valita esim. (valitaan 30 osp)

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
  • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
  • Metsien monikäyttö, metsästys ja riistanhoito, 10 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Paikallinen tutkinnon osa: Hydraulisten lisälaitteiden kokoonpano ja/tai asennus, 15 osp

  Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

 • Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja -koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja, joita voit hyödyntää oman metsäsi hoidossa. Opit mm. tekemään metsänhoito- ja puunkorjuutöitä raivaus- ja moottorisahalla.

  Pakolliset tutkinnon osat, 95 osp

  • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
  • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
  • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, joista voit valita esim. (valitaan 50 osp)

  • Metsien monikäyttö: Metsästys ja riistanhoito, 10 osp; Piha- ja taajamametsien käsittely, 10 osp; Maiseman hoito, 10 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Paikallinen tutkinnonosa (voi valita yhden): Metsäkone metsänomistajan työvälineenä 5 osp tai Pienpuuenergian hankinta ja valmistus 15 osp
  • Tutkinnon osa metsäalan ammattitutkinnosta, kuten esim. Puun jatkojalostaminen 30 osp

  Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.