Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Käytät päivittäin tuotteita, joiden tuotantoa prosessinhoitaja valvoo: esimerkiksi juomavesi, sähkö, polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja myös lääkkeet. Tänä päivänä prosessinhoitajat valmistavat uusia biotuotteita kuten biopohjaisia pakkauksia, biopolttoaineita ja biokemikaaleja kuten maaleja, liimoja sekä kosmetiikkaa. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaa.

Prosessiteollisuuden perustutkinnosta valmistuu prosessinhoitajia. Prosessinhoitajana ohjaat ja valvot tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa, teet prosessien säätötoimia ja käytät prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Sinulla on myös valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä.

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Prosessiteollisuuden perustutkinnossa on biotekniikan, kemianteollisuuden, metallien jalostuksen ja paperiteollisuuden osaamisaloilla pakollisia tutkinnon osia 105 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 40 osaamispistettä.

Tutustu Prosessiteollisuuden perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla (voimassa 1.8.2024 alkaen)

Prosessiteollisuuden perustutkinnossa on viisi osaamisalaa. Tredussa on tarjolla seuraavat osaamisalat:

  • biotekniikan osaamisala (prosessinhoitaja)
  • kemianteollisuuden osaamisala (prosessinhoitaja)
  • paperiteollisuuden osaamisala (prosessinhoitaja)