Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamalla saat laaja-alaiset perusvalmiudet sosiaali- ja terveys alan monipuolisiin tehtäviin. Omien valintojesi pohjalta sinulla on lisäksi erikoisosaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä sosiaali- ja terveysalan osa-alueelta.

Lähihoitaja tekee kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Työssään lähihoitaja hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa.

Tutkinnon sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Lue lisää tutkinnon perusteista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan osaamisalaa. Tredussa lähihoitaja erikoistuu yhteen kuudesta osaamisalasta:

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Suunhoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä, Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ovat mukana kaikissa Tredussa tarjolla olevissa osaamisaloissa. Nämä kaksi osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia tutkinnon osia 15 osaamispisteen laajuisesti.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin.

Katso lisätietoa SORA-säädöksistä