Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinnon suoritettuasi osaat valmistaa oman alasi tuotteita, tiloja tai palveluita. Osaat myös suunnitella omaa työtäsi ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltasi. Hallitset alasi tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan perustutkinnossa on yksitoista osaamisalaa ja kolme tutkintonimikettä. Tredussa voit suunnata ammatillista osaamistasi puusepänalalle, tuotteen valmistamiseen tai sisustusalalle.

 • Puusepänalan artesaani on kalusteiden ja muiden puutuotteiden vahva ammattilainen.

  Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan huonekaluja, koriste-esineitä sekä muita puisia tuotteita. Opit myös huonekalujen entisöintiä sekä puusepänalan erikoistekniikoita. Materiaaleina käytetään mm. massiivipuuta ja levymateriaaleja.

  Puusepänalan ammattilaisena hallitset alan tyypillisimmät materiaalit sekä perinteiset käsityötekniikat, työkalut ja nykyaikaiset puusepän koneet.

 • Opintojen aikana saat perustiedot ja -taidot tilasuunnittelun perusteista, tilasuunnitelmien tekemisestä ja visuaalisesta markkinoinnista. Opit tekemään sisustussuunnitelmia ja sisustuskokonaisuuksia asiakkaille.

  Opit myös tilojen pintatöissä tarvittavat työmenetelmät ja sisustustekstiilien ompelua sekä teet asiakaslähtöisiä projektitöitä, esim. juhlasomistuksia, kotien stailauksia ja messu- ja näyttelyrakentamista.

  Opintoihin kuuluu työpaikalla oppimista, projekteja ja digitaalisissa ympäristöissä toimimista.

Tutkinnon sisältö

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta, valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Tutustu taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla (voimassa 1.8.2023 alkaen)

 • Puusepänalan artesaanin pakolliset tutkinnon osat:

  • Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen
  • Puusepänalan tuotteen valmistaminen

  Sisustusalan artesaanin pakolliset tutkinnon osat:

  • Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen
  • Sisustusprojektin toteuttaminen
 • Osaamisalavalintasi ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opiskelet valinnaisia tutkinnon osia ja hankit osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
  • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
  • Erikoistuminen taideteollisuusalalla
  • Huoltaminen taideteollisuusalalla
  • Korjaaminen taideteollisuusalalla
  • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen
  • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
  • Myyntitapahtuman toteuttaminen
  • Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen
  • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön
  • Tilan stailaaminen
  • Verkkokauppaympäristössä toimiminen
  • Tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla
  • Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistukseen
  • Visuaalinen myyntityö
  • Huippuosaajana toimiminen
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
  • Yrityksessä toimiminen
  • Yritystoiminnan suunnittelu

Opinnot sisältävät teoriaopintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikalla sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Valinnainen tutkinnon osa voi olla myös toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, toisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.