Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa, rakennustuoteteollisuudessa (esim. elementtiteollisuudessa) sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

Talotekniikan perustutkinnossa on viisi osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä. Tredussa voit tällä hetkellä opiskella putkiasentajaksi tai ilmanvaihtoasentajaksi.

Ilmanvaihtoasentaja tekee uudisrakennuksien ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä kanavisto- ja laiteasennuksia sekä myös valmistaa ilmanvaihtojärjestelmien kanavaosia.

Putkiasentaja tekee työssään normaalit putkistoasennukset toimien laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Tutkinnon sisältö

Talotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutustu talotekniikan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

 • Pakolliset opinnot:

  • Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 40 osp
  • Käyttövesijärjestelmien asentaminen, 30 osp
  • Viemärijärjestelmien asentaminen, 15 osp

  Valinnaisia tutkinnon osia putkiasentaja opiskelee 60 osp. Valinnaisuudessa voit hankkia osaamista mm.

  • LVI-korjausrakentamisesta
  • LV-järjestelmien huoltamisesta
  • LVI-huoltopalveluiden tuottamisesta
  • Pientalon LVI-suunnittelusta

  Tämän lisäksi opiskelet viestintä- ja vuorovaikutuksen, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen yhteiset tutkinnon osat (35 osp).

 • Pakolliset opinnot:

  • IV-kanavistojen asentaminen, 45 osp
  • Ilmamäärien mittaus ja tasapainotus, 25 osp
  • IV-koneiden huoltaminen, 15 osp

  Valinnaisia tutkinnon osia ilmanvaihtoasentaja opiskelee 60 osp. Valinnaisuudessa voit hankkia osaamista mm.

  • Julkisivuverhousten asentamista
  • Pientalon LVI-suunnittelua
  • IV-järjestelmien puhdistamista
  • IV-kanavaosien valmistusta

  Tämän lisäksi opiskelet viestintä- ja vuorovaikutuksen, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen yhteiset tutkinnon osat (35 osp).

Opinnot sisältävät lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikalla sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Rakenna tutkinnosta sinulle ja työhösi sopiva kokonaisuus ja perehdy niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi työtehtävissäsi parhaiten.