Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialalta valmistuneet työllistyvät ompelijaksi ateljeissa, pienyrityksissä, teatterin puvustamoissa tai tekstiili- ja muotiteollisuudessa. Oman suuntautumisensa mukaan voi työllistyä myös asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin mm. vaate- ja kangasliikkeisiin. Osa toimii yrittäjänä esim. omassa ompelimossa.

Tredussa voit opiskella mittatilausompelijaksi, ompelijaksi tai muotiassistentiksi.

  • suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa yksilöllisiä mittatilausvaatteita naisille ja lapsille
  • osaa valita ja käyttää tarkoitukseen sopivia materiaaleja monipuolisesti
  • toimii asiakaslähtöisesti ja käyttää eri valmistustekniikoita
  • hallitsee tyylit, värit ja sommittelun sekä estetiikan
  • on kiinnostunut vastuullisesta ja laadukkaasta tuotannollisesta työstä
  • valmistaa vaatteita ja tekstiilituotteita sarjana käyttäen vaateteollisuuden koneita ja laitteita
  • toimii laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • toimii tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä sekä tapahtumien järjestäjätiimeissä
  • toteuttaa projekteja ja toimeksiantoja
  • tuntee muotisuuntaukset, tuotemerkit, brändit ja tekstiilimateriaalit
  • hallitsee tyylit, värit ja sommittelun sekä estetiikan
  • osaa opastaa ja auttaa asiakasta tuotteiden ja materiaalien valinnassa

Tutkinnon sisältö

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen (30 osaamispistettä) ja Osaamisesta ja tuotteista viestiminen (10 osaamispistettä) sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa (45 osaamispistettä).

Tutustu tekstiili- ja muotialan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Tutkintonimike määräytyy, suoritettaessa koko tekstiili- ja muotialan perustutkinto, valinnaisten tutkinnon osien 1 mukaan seuraavasti:

 • Sarjatuotannossa toimiminen, ompelija (PT)
 • Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, mittatilausompelija (PT)
 • Muodin alalla toimiminen, muotiassistentti (PT)

Tekstiili- ja muotialan opinnot sisältävät materiaalitietoutta, tuotteiden valmistustekniikoita, tuotteiden ja valmistuksen suunnittelua, digitaitoja sekä tuotteiden valmistusta, esim. monipuolisia asiakastöitä. Opiskelussa on keskeistä toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Opit työskentelemään kustannustietoisesti sekä yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.