Turvallisuusalan perustutkinto

Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät turva-alan monipuolisten palvelujen tarvetta. Yksityiseen turva-alaan kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, turvaurakointi, rakenteellinen turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset valvontajärjestelmät, turvakonsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä koulutus.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä, sekä oikeuden hakeutua jatko-opintoihin.

Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä työskentelylle. Turvallisuusvalvojat työskentelevät valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa. Turvallisuusvalvojat työskentelevät erilaisissa vartioimistehtävissä, järjestyksenvalvojina ja vahtimestareina sekä turvasuojaajan työtehtävissä (turvallisuustekniikan suunnittelu, asennus ja huolto).

Turvallisuusvalvojan tulee olla vastuullinen, luotettava ja kekseliäs. Turvallisuusalan ammattilainen tarvitsee kykyä ennakoida tilanteita, hyvää keskittymiskykyä ja fyysistä kuntoa.

Tutkinnon sisältö

Turvallisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa on turvallisuusalan toiminta (45 osp), jonka lisäksi suoritat valinnaisia tutkinnon osia (90 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

Tutustu turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Opinnot sisältävät teoriaa, työssäoppimista, tiimityötä, projekteja sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Osaamista hankitaan seuraavilta alueilta:

  • Vartiointitoiminta
  • Pelastustoiminta
  • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
  • Turvajärjestelmien käyttö
  • Turvallisuusalan palvelutoiminta
  • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
  • Uhkatilanteiden hallinta
  • Kiinteistötekninen toiminta
  • Tapahtumien turvallisuus ja asiakaspalvelu