Korotettu koulutuskorvaus

OKM:n korotettu koulutuskorvaus nuorten oppisopimustyönantajille

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu maksaa vuonna 1.1.2023 alkaen OKM:n eli opetus- ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta oppisopimustyönantajille. Korotetun koulutuskorvauksen suuruus on 100 €/kk ja sitä maksetaan kaksi kuukautta oppisopimuksen alkamisesta alle 20-vuotiaille perustutkinto-opiskelijoille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Koulutuskorvaukset maksetaan kohderyhmään kuuluville työnantajille takautuvasti. Korotettu koulutuskorvaus maksetaan Tredun normaalin koulutuskorvauksen lisäksi.

Työnantaja on oikeutettu korotettuun koulutuskorvaukseen, jos

  • opiskelija on alle 20-vuotias eikä hänellä ole suoritettuna aiempaa toisen asteen tutkintoa
  • opiskelija opiskelee perustutkintoa tai sen osa
  • opiskelijalla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa
  • oppisopimus on voimassa vähintään 15 kalenteripäivää/korvauskuukausi.

Koulutuskorvaukseen on varattu vuosittain kiinteä rahamäärä, jonka ylittäessä korotettua koulutuskorvausta ei makseta. Koulutuskorvauksen maksaminen päättyy myös sen kalenterikuukauden jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. Tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä. Kokeilu on voimassa vuosina 2022–2024.

Tämän verran työnantaja voi saada koulutuskorvausta

Tredu maksaa työnantajille normaalia koulutuskorvausta neljä kertaa vuodessa 2-4 kuukauden jaksoissa, kun oppisopimus on voimassa vähintään 15 päivää/kuukausi. Koulutuskorvaus maksetaan koko oppisopimusajalta saman suuruisena.
Vuosien 2022-2024 aikana työnantaja voi saada normaalin koulutuskorvauksen lisäksi korotettua koulutuskorvausta.
19.4.2023 alkaen korotettu koulutuskorvaus on 100€/kk ja sitä maksetaan kahden ensimmäisen kuukauden ajalta. Tredu maksaa työnantajalle koulutuskorvausta vuonna 2023 nuoren ohjauksesta seuraavasti:

  • Jo työssä olevista, alle 20-vuotiaista perustutkinto-opiskelijoista maksettava koulutuskorvaus on 50 €/kk. Korotetun koulutuskorvauksen kanssa suuruus on 150 €/kk.
  • Uudessa työssä aloittavista, alle 20-vuotiaista perustutkinto-opiskelijoista maksettava koulutuskorvaus on 150 €/kk. Korotetun koulutuskorvauksen kanssa suuruus on 250 €/kk.
  • Koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 19 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksella (OKM/2021/92) kyseistä pykälää muutettiin määräaikaisesti ajalle 1.1.2022–31.12.2024 siten, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.

Lisätietoja

Lisätietoja