Korotettu koulutuskorvaus

OKM:n korotettu koulutuskorvaus nuorten oppisopimustyönantajille

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu maksaa 1.2.2024 alkaen tehtävien uusien oppisopimusten työnantajille OKM:n eli opetus- ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta. Korotetun koulutuskorvauksen suuruus on 300 €/kk ja sitä maksetaan kolme kuukautta oppisopimuksen alkamisesta alle 20-vuotiaille perustutkinto-opiskelijoille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Koulutuskorvaukset maksetaan kohderyhmään kuuluville työnantajille takautuvasti. Korotettu koulutuskorvaus maksetaan Tredun normaalin koulutuskorvauksen lisäksi.

Työnantaja on oikeutettu korotettuun koulutuskorvaukseen, jos

  • opiskelija on alle 20-vuotias eikä hänellä ole suoritettuna aiempaa toisen asteen tutkintoa
  • opiskelija opiskelee perustutkintoa tai sen osa
  • opiskelijalla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa
  • oppisopimus on voimassa vähintään 15 kalenteripäivää/korvauskuukausi.

Koulutuskorvaukseen on varattu vuosittain kiinteä rahamäärä, jonka ylittyessä korotettua koulutuskorvausta ei makseta. Koulutuskorvauksen maksaminen päättyy myös sen kalenterikuukauden jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. Tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä. Kokeilu on voimassa vuosina 2022–2024.

Tämän verran työnantaja voi saada koulutuskorvausta

Tredu maksaa työnantajille normaalia koulutuskorvausta neljä kertaa vuodessa 2-4 kuukauden jaksoissa, kun oppisopimus on voimassa vähintään 15 päivää/kuukausi. Koulutuskorvaus maksetaan koko oppisopimusajalta saman suuruisena.
Vuosien 2022-2024 aikana työnantaja voi saada normaalin koulutuskorvauksen lisäksi korotettua koulutuskorvausta.

Lisätietoja

Oppisopimuspäällikkö

Liisa Klinge