Kielikokeet

Kun haet Treduun yhteishaussa ja jos äidinkielesi ei ole suomi tai sinulla ei ole päättötodistusta suomenkielisestä perusopetuksesta, sinut kutsutaan kielikokeeseen. Voit osoittaa kielitaitosi myös todistuksella. Lue lisää kielitaidon osoittamisesta todistuksella ja Tredun tutkintokohtaisista kielitaitotasoista nettisivulta Kielitaitotasot.

Toteutus

Kielikoe sisältää kirjallisen tehtävän ja haastattelun. Kielitaito koostuu eri osa-alueista, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Kaikki osa-alueet testataan ja arvioidaan.

Kielikoe toteutetaan Tampereella. Hakijat saavat kutsun kokeeseen Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Yhteishaun kielikoepäivät ovat 29.3., 30.3. ja 31.3.2023.

Todistuksen toimittaminen

Jos sinulla on todistus suomen kielen taidostasi, voit liittää sen hakemukseesi tai toimittaa sen sähköpostilla TreduNavi hakupalveluun. Hakupalvelussa tarkastetaan todistuksella ilmoitetun kielitaidon riittävyys tutkintoalan kielitaitovaatimukseen. Mikäli kielitaito ei todistuksen mukaan ole riittävä, sinut kutsutaan kokeeseen.

Ohjeet todistuksen toimittamisesta päivitetään tälle sivulle viimeistään yhteishaun alkaessa.