Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään Yhteishaussa 2023 hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet neljässä perustutkinnossa; Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, Lentokoneasennuksen perustutkinnossa, Metsäalan perustutkinnossa ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Kutsu

Jos olet hakenut saman tutkintoalan koulutukseen useampaan oppilaitokseen tai useampaan toimipisteeseen Tredussa, sinut kutsutaan näistä ylimmän hakutoiveen koetilaisuuteen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulosta käytetään kaikissa saman tutkinnon hakukohteissa, joissa hakuprosessiin on ilmoitettu kuuluvan pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos olet hakenut eri aloille, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, voit saada kutsun useampaan kuin yhteen kokeeseen.  

Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostiisi hakuajan päättymisen jälkeen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe voi olla monivaiheinen. On tärkeää, että osallistut kokeen kaikkiin vaiheisiin. Saat lisätietoa kokeen sisällöstä ja aikataulusta kutsussa. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi näihin tutkintoihin.

Aikataulut ja ohjeet

Klikkaa sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä ja saat esiin lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden toteutuksesta, aikatauluista sekä kokeen sisällöstä ja arvioinnin perusteista.

 • Toteutus

  Pääsy- ja soveltuvuuskoe toteutetaan kokonaan paikan päällä Tredun toimipisteessä eikä siinä ole ennakkotehtäviä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen paikka ja ajankohta ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään hakijalle sähköpostitse.  Varaa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen koko päivä.

  Jos olet hakenut yhteishaussa Treduun sekä sosiaali- ja terveysalan että kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, saat kutsun vain yhteen pääsy- ja soveltuvuustestiin ja molemmat tutkinnot arvioidaan kerralla.

  Päivän sisältö

  • Ilmoittautuminen
  • Opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät (matematiikan tehtävä, loogisen päättelyn tehtävä, kielellisen hahmottamisen tehtävä)
  • Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt
  • Psykologin haastattelu

  Kokeessa ja psykologin haastattelussa arvioitavat asiat 

  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 pistettä
  • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 pistettä
  • Oppimisvalmiudet ja ongelmanratkaisukyky 0-3 pistettä
  • Soveltuvuus alalle 0-1 pistettä

  Jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi yli 0 pistettä.

  Jos hakija jää pois pääsy- ja soveltuvuuskokeista tai jos hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hylätyn 0 pistettä, se tarkoittaa, että hän ei voi tulla valituksi koulutukseen sillä kertaa.

  Opiskelijat valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän ja todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Tarkempia tietoja valinnasta koulutodistuksen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella löydät Opintopolusta.

  Pääsy- ja soveltuvuustestin toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys Dexter Oy.

  Tredun pääsy- ja soveltuvuuskoetilaisuudessa osallistujilta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten. Palveluntuottaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain (523/1999) edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä tilaaja on asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut.

  Kokeet yhteishaku 2023 – toimipiste, tutkinnot ja ajankohdat 

  Santalahdentien toimipiste, Tampere / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  24.4. – 22.5.2023 välisenä aikana, hakijakohtainen ajankohta ilmoitetaan kutsussa.

  Kangasalan toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  27.4.2023

  Lempäälän toimipiste / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  2.5.2023

  Kankaantaankadun toimipiste, Nokia / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  17.5.2023

  Pallotien toimipiste, Ylöjärvi / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  5.5.2023

  Oriveden toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  4.5.2023

  Virtain toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  4.5.2023

  Harkintaan perustuvassa valinnassa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon ja/tai Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneiden hakijoiden soveltuvuuskoepäivät:

  24.4. ja 25.4.2023, Santalahdentien toimipiste, Tampere

   

 • Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2023 etäkokeena. Koepäivä on sama kaikissa lentokoneasennuksen perustutkintoa kouluttavissa oppilaitoksissa, Vantaan ammattiopisto Variaa lukuunottamatta. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Valinta lentokoneasennuksen perustutkintoon tapahtuu vain pääsy- ja soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella.
  Hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki kokeeseen sähköpostilla.

  Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta: 

  • kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä
  • persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä
  • videohaastattelu 0-4 pistettä

  Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

  Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

  Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuva tarvitsee pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera sekä nettiyhteyden. Laskinta ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

  Mikäli hakijalla on lukihöiriö, hän voi saada pidemmän ajan kokeen suorittamiseen. Hänen tulee lähettää todistus lukihäiriöstä oppilaitokseen. Todistukseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai terveydenhuollon lausunto. Oppilaitoksen yhteystiedot löytyvät kutsusta, joka lähetetään hakijalle ennen koepäivää.

 • Kaikille hakijoille lähetetään ohjeet soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta sähköpostiin. Esitietolomakkeen hakijat täyttävät itsenäisesti verkossa ennen soveltuvuuskokeen muita osioita. Esitietolomakkeen tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.

  Pisteytys:

  1. esitietolomake 0-1 pistettä
  2. haastattelu 0-2 pistettä
  3. hahmottaminen ja tarkkaavaisuus 0-3 pistettä
  4. matematiikka 0-2 pistettä
  5. Motoriikkatesti (Grooved Pegboard) 0-2 pistettä

  Hakijalle annetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä. Jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

  Koe järjestetään 4. – 5.5.2023
  Koe on yksipäiväinen. Saat kutsussa tiedon sinulle varatusta ajankohdasta.
  Paikka:
  Tredu Metsätien toimipiste, Ylöjärvi
  Metsätie 1
  34300 Kuru