Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään Yhteishaussa 2023 hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet neljässä perustutkinnossa; Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, Lentokoneasennuksen perustutkinnossa, Metsäalan perustutkinnossa ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Kutsu

Jos olet hakenut saman tutkintoalan koulutukseen useampaan oppilaitokseen tai useampaan toimipisteeseen Tredussa, sinut kutsutaan näistä ylimmän hakutoiveen koetilaisuuteen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulosta käytetään kaikissa saman tutkinnon hakukohteissa, joissa hakuprosessiin on ilmoitettu kuuluvan pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos olet hakenut eri aloille, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, voit saada kutsun useampaan kuin yhteen kokeeseen.  

Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostiisi hakuajan päättymisen jälkeen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe voi olla monivaiheinen. On tärkeää, että osallistut kokeen kaikkiin vaiheisiin. Saat lisätietoa kokeen sisällöstä ja aikataulusta kutsussa. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi näihin tutkintoihin.

Aikataulut ja ohjeet

Klikkaa sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä ja saat esiin lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden toteutuksesta, aikatauluista sekä kokeen sisällöstä ja arvioinnin perusteista.

 • Toteutus

  Testi toteutetaan yhtenä päivänä, eli siinä ei ole ennakkotehtäviä. Olet mukana testissä, kun saavut paikalle kutsussa ilmoitettuna aikana. Saat kutsun kokeeseen yhteishaussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos olet hakenut yhteishaussa sekä sosiaali- ja terveysalan että kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, saat kutsun vain yhteen pääsy- ja soveltuvuustestiin ja molemmat tutkinnot arvioidaan kerralla.

  Varaa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen koko päivä. Olethan paikalla sähköpostikutsussa ilmoitettuna kellonaikana.

  Päivän sisältö

  • Ilmoittautuminen
  • Opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät (matematiikan tehtävä, loogisen päättelyn tehtävä, kielellisen hahmottamisen tehtävä)
  • Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt
  • Psykologin haastattelu

  Kokeessa ja psykologin haastattelussa arvioitavat asiat 

  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 pistettä
  • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 pistettä
  • Oppimisvalmiudet ja ongelmanratkaisukyky 0-3 pistettä
  • Soveltuvuus alalle 0-1 pistettä

  Jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi yli 0 pistettä.

  Opiskelijat valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän ja todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

  Jos hakija jää pois pääsy- ja soveltuvuuskokeista tai jos hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hylätyn 0 pistettä, se tarkoittaa, että hän ei voi tulla valituksi koulutukseen sillä kertaa.

  Pääsy- ja soveltuvuustestit järjestetään koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Koronatilanteen muuttuessa, aikatauluihin ja toteutukseen saattaa tulla muutoksia.

  Pääsy- ja soveltuvuustestin toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys Dexter Oy.

  Tredun pääsy- ja soveltuvuuskoetilaisuudessa osallistujilta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten. Palveluntuottaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain (523/1999) edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä tilaaja on asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut.

  Kokeet yhteishaku 2023 – toimipiste, tutkinnot ja ajankohdat päivitetään tänne viimeistään yhteishaun alkaessa.

  Santalahdentien toimipiste, Tampere / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Kangasalan toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Lempäälän toimipiste / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Kankaantaankadun toimipiste, Nokia / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Pallotien toimipiste, Ylöjärvi / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Oriveden toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

  Virtain toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  ei vielä tiedossa

 • Koepäivä on sama kaikissa oppilaitoksissa. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.
  Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki kokeeseen sähköpostilla.

  Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta: 

  • kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä
  • persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä
  • videohaastattelu 0-4 pistettä

  Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

  Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

  Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuva tarvitsee kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskinta ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

 • Soveltuvuuskoe muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. esitietolomake
  2. haastattelu
  3. matematiikka / hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
  4. motoriikkatesti

   

  Kaikille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta sähköpostiin. Esitietolomakkeen hakijat täyttävät itsenäisesti verkossa ennen soveltuvuuskokeen muita osioita. Esitietolomakkeen tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.

  Pisteytys:

  1. haastattelu 0–5 pistettä
  2. matematiikka 0–1 pistettä
  3. hahmottaminen ja tarkkaavaisuus 0–2 pistettä
  4. motoriikka 0–2 pistettä

  Hakijalle annetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä. Jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

  Koe järjestetään 4. – 5.5.2023
  Koe on yksipäiväinen. Saat kutsussa tiedon sinulle varatusta ajankohdasta.
  Paikka:
  Tredu Metsätien toimipiste, Ylöjärvi
  Metsätie 1
  34300 Kuru