Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään Yhteishaussa 2022 hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet viidessä perustutkinnossa; Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, Lentokoneasennuksen perustutkinnossa, Metsäalan perustutkinnossa, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja Turvallisuusalan perustutkinnossa.

Kutsu

Jos olet hakenut saman tutkintoalan koulutukseen useampaan oppilaitokseen tai useampaan toimipisteeseen Tredussa, sinut kutsutaan näistä ylimmän hakutoiveen koetilaisuuteen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulosta käytetään kaikissa saman tutkinnon hakukohteissa, joissa hakuprosessiin on ilmoitettu kuuluvan pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos olet hakenut eri aloille, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, voit saada kutsun useampaan kuin yhteen kokeeseen.  

Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostiisi hakuajan päättymisen jälkeen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe voi olla monivaiheinen. On tärkeää, että osallistut kokeen kaikkiin vaiheisiin. Saat lisätietoa kokeen sisällöstä ja aikataulusta kutsussa. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi näihin tutkintoihin.

Aikataulut ja ohjeet

Klikkaa sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä ja saat esiin lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden toteutuksesta, aikatauluista sekä kokeen sisällöstä ja arvioinnin perusteista.

 • Toteutus

  Testi toteutetaan yhtenä päivänä, eli siinä ei ole ennakkotehtäviä. Olet mukana testissä, kun saavut paikalle kutsussa ilmoitettuna aikana. Saat kutsun kokeeseen yhteishaussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos olet hakenut yhteishaussa sekä sosiaali- ja terveysalan että kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, saat kutsun vain yhteen pääsy- ja soveltuvuustestiin ja molemmat tutkinnot arvioidaan kerralla.

  Varaa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen koko päivä. Olethan paikalla sähköpostikutsussa ilmoitettuna kellonaikana.

  Päivän sisältö

  • Ilmoittautuminen
  • Opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät (matematiikan tehtävä, loogisen päättelyn tehtävä, kielellisen hahmottamisen tehtävä)
  • Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt
  • Psykologin haastattelu

  Kokeessa ja psykologin haastattelussa arvioitavat asiat 

  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 pistettä
  • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 pistettä
  • Oppimisvalmiudet ja ongelmanratkaisukyky 0-3 pistettä
  • Soveltuvuus alalle 0-1 pistettä

  Jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi yli 0 pistettä.

  Opiskelijat valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän ja todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

  Jos hakija jää pois pääsy- ja soveltuvuuskokeista tai jos hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hylätyn 0 pistettä, se tarkoittaa, että hän ei voi tulla valituksi koulutukseen sillä kertaa.

  Pääsy- ja soveltuvuustestit järjestetään koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Koronatilanteen muuttuessa, aikatauluihin ja toteutukseen saattaa tulla muutoksia.

  Pääsy- ja soveltuvuustestin toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys Dexter Oy.

  Tredun pääsy- ja soveltuvuuskoetilaisuudessa osallistujilta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten. Palveluntuottaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain (523/1999) edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä tilaaja on asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut.

  Kokeet yhteishaku 2022 – toimipiste, tutkinnot ja ajankohdat 

  Santalahdentien toimipiste, Tampere / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  22.4. / 25.4. / 28.4. / 29.4. / 2.5. / 3.5. / 5.5. / 6.5. / 9.5. / 11.5. / 16.5. / 17.5. / 18.5. / 19.5. / 20.5.

  Kangasalan toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  27.4. / 13.5.

  Lempäälän toimipiste / Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  10.5.

  Kankaantaankadun toimipiste, Nokia / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  Hakijat kutsutaan kokeeseen Tampereen Santalahdentien toimipisteeseen, toimipisteen kohdalla ilmoitettuihin koepäiviin.

  Pallotien toimipiste, Ylöjärvi / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  4.5.

  Oriveden toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  12.5.

  Virtain toimipiste / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

  12.5.

 • Koepäivä on sama kaikissa oppilaitoksissa. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.
  Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki kokeeseen sähköpostilla.

  Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta: 

  • kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä
  • persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä
  • videohaastattelu 0-4 pistettä

  Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

  Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

  Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuva tarvitsee kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskinta ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

 • Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen. Saat kutsun joko 28.4. tai 29.4. järjestettävään kokeeseen sähköpostitse viikolla 15.

  Koe järjestetään Tredun Ylöjärven Metsätien toimipisteessä, osoitteessa Metsätie 1, 34300 Kuru. Saat ohjeet kokeeseen osallistumisesta kutsun yhteydessä.

  Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan kädentaitoja ja teknistä taitavuutta mittaavista osista.

  Hakijalle annetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.

  Pisteet jakautuvat seuraavasti:

  1. Kädentaidot 0 – 5 p.

  2. Tekninen taitavuus 0 – 5 p.

  Lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuva haastatellaan.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on edellytys valituksi tulemiselle.

 • Huom! Kunta-alan lakon vuoksi turvallisuusalan perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe on SIIRRETTY. Hakijoihin ollaan yhteydessä 24.5.2022 mennessä. (päivitetty 6.5.2022)

  Yhteishaun 2022 pääsy- ja soveltuvuuskoe on kaksivaiheinen. Se koostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Kun hakija on tehnyt hakemuksen Opintopolussa Tredun Turvallisuusalan perustutkintoon, hän voi tehdä ennakkotehtävän alla olevan linkin kautta ajalla 22.2. – 20.4.2022 klo 15:00 mennessä. Hakuprosessin etenemisen varmistamiseksi lähetämme ennakkotehtävän hakijoille myös sähköpostilla 12.4.2022 jälkeen.

  Hakijat, jotka ovat tehneet ennakkotehtävän 20.4. mennessä, kutsutaan pääsykokeen toiseen vaiheeseen eli haastatteluun. Henkilökohtainen kutsu haastatteluun lähetetään hakijoille sähköpostitse 25. – 26.4.2022.

  Yhteishaun 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeen haastattelu järjestetään 2. – 6.5.2022 etäyhteydellä (ensisijainen Teams) tai puhelimitse (WhatsApp-puhelu).

  Haastattelupäivät:

  • Sammonkadun toimipiste 2.5.2022 ja 5.5.2022
  • Lempäälän toimipiste 3.5.2022
  • Kangasalan toimipiste 6.5.2022
  • Varapäivä kaikille hakijoille on 9.5.2022

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta.

  Kokeesta voi saada pisteitä 0 – 10.
  1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4p
  2. Tekninen taitavuus 0-2p
  3. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4p

  Pääsy- ja soveltuvuuskoe on maksuton.

  Kokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.
  Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Viranomaisilta voidaan pyytää tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys.