Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Ajoneuvomaalari, oppisopimuskoulutus

Opiskele työn ohessa vauriokorjausalan ammattilaiseksi!

Oppisopimushaku 20.9.2024 asti

Hakuaika Hae nyt!

Hakuaika
Hae nyt!
Kenelle
Peruskoulu, Lukio tai ammatillinen perustutkinto
Toteutustapa
Monimuoto, Oppisopimus
Toimipiste
Tampere Ajokinkuja
Opinnot alkavat
27.09.2024
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa vauriokorjausalan ammattitaitoansa. Tutkinnon suorittaneella on tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtävänkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys vauriokorjausalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan vauriokorjausalan työtehtävien toteuttajana. Koulutuksen kesto on 1.5 v. – 2 vuotta.

Ajoneuvomaalari osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hän hallitsee ammattialan työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset ja työympäristön vaatimukset. Ajoneuvoalan ammattilainen voi toimia vauriokorjauksen tehtävissä esimerkiksi ajoneuvo- tai konekorjaamolla, automaalaamossa ja muissa alan toimipisteissä.

Ajoneuvomaalari toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä hänellä pitää olla kykyä oppia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • vastuullisuus
 • taloudellisuus
 • looginen ajattelu- ja ongelmanratkaisukyky
 • kehittävä työote

Ajoneuvoalan ammattitutkinto (150 osp) tarjoaa osaamisen kehittymis- ja täydennysmahdollisuuden autoalalla työskenteleville. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa. Tredussa tarjolla on näistä kolme:

 • vauriokorjauksen osaamisala
 • korjaamopalvelun osaamisala
 • työnjohdon osaamisala

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, ajoneuvomaalarin tutkinnon muodostuminen (150 osp)

Tutkinnon pakolliset osat (100 osp)
• vahingon haltuunotto
• pohjustustyöt
• ruiskumaalaustyöt

Lisäksi on suoritettava vähintään kaksi (yhteensä 50 osp) esim. seuraavista valinnaisista tutkinnon osista
• erikoismaalaus
• auton kalvotus ja teippaus
• osien irrotus- ja asennustyöt
• pienet erikoiskorjaukset
• maalipintaa rikkomaton korjaus
• muovikorjaus
• tutkinnon osa toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta

Koulutuksessa huomioidaan sähkö- ja hybridi ajoneuvoihin sekä ADAS-järjestelmiin liittyvät erikoistoimenpiteet.

Tutkinnon suorittaminen

Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Valmistavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen 12-14 päivää. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdolli-suus suorittaa seuraavat pätevyyskoulutukset: Tulityö, EA 1, ilmastointilaite ja SFS6002 – sähkö-turvallisuus.

Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työssäoppiminen. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Koulutus soveltuu sinulle

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

 • Suoritettu alan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Alan työkokemusta kaksi – kolme vuotta
 • Hyvä suomen kielen taito

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka edellyttää alan työpaikkaa.

Jos sinulla ei vielä ole alan työpaikkaa mutta olet kiinnostunut tästä koulutuksesta niin voit tiedustella vapaista opiskelupaikoista Kari Kaajalta.

JOS SINULLA ON JO SUORITETTUNA ALAN AMMATTITUTKINTO TAI SINULLA ON VASTAAVAT TIEDOT SEKÄ SINULLA ON ALAN TYÖKOKEMUSTA VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA, SINULLA ON MAHDOLLISUUS SUORITTAA TREDUSSA MYÖS AUTOMAALARIMESTARI -TUTKINTO (ERIKOISAMMATTITUTKINTO). OLE TÄSTÄ MAHDOLLISUUDESTA YHTEYDESSÄ JO HAKUVAIHEESSA KARI KAAJAAN.

Näin haet

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä koulutustarkastaja Mikko Heikkiseen ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:

Ilmoittautumislomake oppisopimukseen

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Ulla Lilja

Koulutustarkastaja

Mikko Heikkinen

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere