Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Korikorjaaja, oppisopimus

Tule hankkimaan ammatillista etumatkaa ja lähde mukaan korikorjaajakoulutukseen.

Hakuaika
Tulossa keväällä
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto, Peruskoulu
Toteutustapa
Monimuoto, Oppisopimus
Toimipiste
Tampere Ajokinkuja
Opinnot alkavat
Kysy vapaita aloituspaikkoja
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Korikorjaajalla on ajoneuvoalan vauriokorjaustehtävissä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia ajoneuvojen ja/tai koneiden vauriokorjaustehtävissä ja huomioi työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Tehtävissään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

Korikorjaaja osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hän hallitsee työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset ja työympäristön vaatimukset. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan vauriokorjauksen palvelujen toteuttajana.

Ajoneuvoalan ammattilainen työskentelee vauriokorjauksen tehtävissä esimerkiksi ajoneuvo- tai konekorjaamolla, automaalaamossa ja muissa alan toimipisteissä.

Korikorjaaja toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä hänellä pitää olla kykyä oppia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • vastuullisuus
 • taloudellisuus
 • looginen ajattelu- ja ongelmanratkaisukyky
 • kehittävä työote

Ajoneuvoalan ammattitutkinto (150 osp) tarjoaa osaamisen kehittymis- ja täydennysmahdollisuuden autoalalla työskenteleville. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa. Tredussa tarjolla on näistä kaksi:

 • korjaamopalveluiden osaamisala
 • työnjohdon osaamisala

Lisäksi voit suorittaa Tredussa automyyjäkoulutuksen joka on osa liiketoiminnan ammattitutkintoa.

Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltu-van kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Yhteensä lähiopetusta on valinnoista riippuen 12-14 päivää. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdolli-suus suorittaa seuraavat pätevyyskoulutukset: Tulityö, EA 1, ilmastointilaite ja SFS6002 – sähkö-turvallisuus. Tietopuolisen opetuksen lisäksi opetusmuotoina ovat etä- ja verkko-opinnot sekä työssäoppiminen. Koulutuspaikkana on Tredun Ajokinkujan toimipiste Tampereella.

Koulutus soveltuu sinulle

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

 • Suoritettu alan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Alan työkokemusta kaksi – kolme vuotta
 • Hyvä terveys
 • Hyvä suomen kielen taito

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka edellyttää alan työpaikkaa.

Jos sinulla ei vielä ole alan työpaikkaa mutta olet kiinnostunut tästä koulutuksesta niin voit tiedustella vapaista opiskelupaikoista Kari Kaajalta.

Näin haet

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä koulutustarkastaja Mikko Heikkiseen ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:

Ilmoittautumislomake oppisopimukseen

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Ulla Lilja

Koulutustarkastaja

Mikko Heikkinen


TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere