Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneasentaja

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Metsäkoneasentaja osaa metsäkoneiden toimintakaavioiden sekä mittaus- ja vianhakuohjelmien avulla määrittää viat sekä tehdä moottorin, voimansiirron, hydrauliikan sekä sähköjärjestelmän huolto- ja korjaustyöt.

Jatkuva haku

oppisopimuskoulutukseen

Hakuaika
Hakeutuminen joustavasti
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto
Toteutustapa
Oppisopimus, Päiväopetus
Toimipiste
Ylöjärvi Pallotie
Opinnot alkavat
Aloitus joustavasti
Hinta
Opiskelija vastaa korttimaksuista

Mitä koulutus sisältää?

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa puunkorjuukoneita sekä muita liikkuvia työkoneita, kuten esimerkiksi maansiirtokoneita. Metsäkoneasentajan ydinosaamisalueita ovat työkoneiden rakenteiden tuntemus, vianetsintä, korjaus ja huolto. Työhön kuuluu olennaisesti myös koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

Metsäkoneasentajan osaaminen on laajaa ja hänen on mahdollista työskennellä varsin monella alalla kuten metsäkoneasentajana, liikkuvien työkoneiden asentajana ja hydrauliikka-asentajana. Laitevalmistajat palkkaavat metsäkoneasentajia myös koneiden valmistukseen ja testaukseen. Metsäkoneasentaja voi myös toimia huoltoneuvojana tai varaosamyyjänä.

Metsäkoneasentaja viihtyy tekniikan parissa. Häneltä edellytetään kädentaitoja, ja loogisuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja työn suunnitteluun ja vianetsintään. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

 • kiinnostus koneisiin ja tekniikkaan
 • kyky tarttua töihin ja tehdä nopeita päätöksiä
 • tarkkuus
 • vastuullisuus
 • atk-taidot
 • asiakaspalveluosaaminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp. Lue lisää tutkinnon perusteista Opintopolussa. Voit suorittaa myös tutkinnon osia.

Opiskelujen toteutus

Opiskeluaika on noin kaksi vuotta, jos hakijalla on aiempi ammatillinen perustutkinto tai lukion päättötodistus. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opiskelu on päätoimista.

 • Pakolliset tutkinnon osat:
  Metsätraktorin käyttö, 20 osp
  Metsäkoneiden kunnossapito, 20 osp
  Metsäkoneen huolto ja korjaus, 40 osp
  Metsäkoneen vianhaku, 35 osp

  Valinnaisista tutkinnon osista valitaan 30 osp:
  Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
  Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
  Metsien monikäyttö, metsästys ja riistanhoito, 10 osp
  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
  Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  Paikallinen tutkinnon osa: Hydraulisten lisälaitteiden kokoonpano ja/tai asennus, 15 osp

  Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan erikseen sovittaessa.

Tutustu metsäkoneasentajan työhön -video Ohita video

Koulutus soveltuu sinulle

 • Kun sinulla on lukion päättötodistus tai olet suorittanut toisen ammatillisen tutkinnon.
 • Kun sinulla on alalle soveltuva terveys
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi, tulee sinulla olla kielitaitotaso B1.1

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen

Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisää

Opettaja
Mikko Lauttanen
puhelin 040 749 7587
sähköposti Mikko.Lauttanen@tampere.fi

Opinto-ohjaaja

Terhi Soldan

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti Mikko.S.Heikkinen@tampere.fi