Logistiikan perustutkinto

Palvelulogistiikkatyöntekijä

Palvelulogistiikkatyöntekijä lähettää, vastaanottaa ja varastoi tavaroita. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi varastokirjanpidon ylläpitoa ja kierrätyslogistiikasta huolehtiminen. Hän käyttää työssään varastojärjestelmiä ja -ohjelmia.

Hae koulutukseen

Hakuaika 15.04. - 05.06.2024

Hae koulutukseen Opintopolussa
Hakuaika
15.04. - 05.06.2024
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto, Peruskoulu
Toteutustapa
Päiväopetus
Toimipiste
Nokia Silta-kampus
Opinnot alkavat
05.08.2024
Hinta
Koulutus on maksuton kaikille. Mahdolliset kortti- ja viranomaismaksut oppivelvollisille ilmaisia, ei-oppivelvolliset vastaavat kustannuksista itse.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus on päätoimista, kokopäiväistä sekä työssäoppimispainotteista. Koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua, simulaattoriharjoittelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opetusta voi olla myös iltaisin.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia ovat esim.
Inventointi, 10 osp
Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
Tavaran lähettäminen, 20 osp
Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen, 10 osp
Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely, 20 osp
Terminaalissa toimiminen, 25 osp
Vaarallisten aineiden käsitteleminen, 15 osp
Tavaran kuljettaminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue lisää tutkinnon perusteista.

Palvelulogistiikkatyöntekijä työskentelee erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa. Hän työskentelee tavaroiden lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten pakkaamisessa sekä keräilyssä. Hän käyttää tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä täyttää ja käyttää monenlaisia varastoinnin ja lähetysten asiakirjoja tietotekniikkaa käyttäen.

Palvelulogistiikkatyöntekijä voi toimia erilaisissa logistiikka-alan tehtävissä eri toimialoilla niin kansainvälisen kuin kotimaisen liikenteen, teollisuuden, kaupan ja palveluiden työntekijänä varastoissa ja terminaaleissa.

Koulutus soveltuu sinulle

Voit hakea koulutukseen, mikäli sinulla on soveltuva terveys ja riittävä suomen kielen taito (B1.1) sekä olet suorittanut vähintään peruskoulun tai sinulla on vastaavat tiedot ja taidot.

Palvelulogistiikkatyöntekijän ammattitaito

Palvelulogistiikkatyöntekijältä vaaditaan tarkkuutta, tietoteknisiä taitoja ja hyvää fyysistä kuntoa. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:

  • asiakaspalveluosaaminen
  • hyvät suulliset ja kirjalliset taidot
  • huolellisuus
  • taloudellisuus
  • vastuullisuus

Näin haet

Hae koulutukseen Opintopolussa. Kun olet täyttänyt hakemuksen, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Opinto-ohjaajamme on yhteydessä sinuun sähköpostilla tai puhelimella kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Testaamme suomen kielen taidon hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joilla ei ole todistusta koulutukseen riittävästä suomen kielen taidosta. Lue lisää kielitasovaatimuksista ja kielikokeista täällä.

Koulutukseen järjestetään haastattelu. Jos et osallistu haastatteluun, et voi tulla valituksi koulutukseen. Opiskelijavalintapäätös tehdään, kun tarvittavat tiedot opiskelijavalinnan tekemiseen on käytettävissä.

Haastatteluaikataulu:

2.5. klo 9-12
30.5. klo 12-16
6.6. klo 12-16

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä Tredun oppisopimuspalveluihin tai alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen

Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Pirjo Räsänen

Koulutustarkastaja

Mikko Heikkinen

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere