Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja

Prosessiteollisuuden perustutkinnossa voit erikoistua biotekniikan, kemianteollisuuden tai paperiteollisuuden osaamisalaan.

Hakuaika
Jatkuva haku
Toteutustapa
Oppisopimus
Toimipiste
Tampere Hepolamminkatu
Opinnot alkavat
Joustavasti
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Voit opiskella prosessinhoitajaksi oppisopimuksella seuraavista osaamisaloista:

  • biotekniikan osaamisala
  • kemianteollisuuden osaamisala
  • paperiteollisuuden osaamisala

Biotekniikkaa hyödynnetään muun muassa lääke- ja elintarviketeollisuudessa sekä entsyymituotannossa. Biotekniikan prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo bioteknisten tuotteiden valmistusprosesseja ja niihin liittyviä erilaisia laitteita. Työssään hän ottaa näytteitä, käsittelee erilaisia raaka-aineita ja biologista materiaalia kuten mikrobi-ja kasvisoluja.

Biotekniikan prosessinhoitaja voi työskennellä panimotuotteita, entsyymejä, terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavan teollisuuden palveluksessa. Työpaikka voi löytyä myös kemian- ja paperiteollisuudesta, vedenpuhdistamoista sekä voimalaitoksista.

Kemianteollisuuden prosessinhoitajan tehtävä on ohjata ja valvoa prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä. Prosessinhoitajan työtehtäviä ovat muun muassa teollisuuden jatkojalostukseen menevien peruskemikaalien, muovien, maalien, öljynjalostuksen ja petrokemian teollisuuden tuotteiden valmistus, malmien ja mineraalien jalostus sekä maataloudelle valmistettavien tuotteiden, kuten lannoitteiden valmistus. Prosessinhoitaja käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seuraa prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoo, ohjaa ja säätää työalueensa prosesseja. Hän suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriöttömän toiminnan. Prosessinhoitaja osaa tehdä myös tarvittavia säätö- ja huoltotöitä.

Kemiantekniikan prosessinhoitaja työskentelee prosessien säätö-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa sekä vesi- ja lämpölaitoksissa.

Paperiteollisuuden prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä. Hän käyttää työssään apuna valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita. Prosessinhoitajan työhön kuuluu myös laadunvalvontaa, mittauksia ja määräaikaistarkistuksia. Hän osaa tehdä myös voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.

Prosessiteollisuuden työnantajat ovat usein olla suuria monikansallisia yrityksiä. Paperiteollisuuden prosessinhoitajan työpaikka löytyy paperi- ja kartonkiteollisuudesta.

Koulutuksen kesto on n. kaksi vuotta, henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutustu prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteisiin.

Kurkkaa Veetun video ja tutustu prosessialaan!

Koulutus soveltuu sinulle

Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa ja opiskelu tapahtuu työn ohessa. Myös yrittäjä voi kasvattaa osaamistaan oppisopimuksella. Jos suomen kieli ei ole äidinkielesi, tulee kielitaitotasosi olla B1.1

Näin haet koulutukseen

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä Tredun alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista, yhteystiedot alla.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen tai
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisää

Koulutustarkastaja

Mikko Heikkinen