Tutkintokoulutukseen valmistava koulutus

TUVA

Mietitkö vielä, mitä tehdä tulevaisuudessa? Tredun TUVAsta on moneksi!

Hae nyt!

TUVA:an voi hakea jatkuvassa haussa ja yhteishaussa.

Hae nyt!
Hakuaika
TUVA:an on joustava: voit hakea jatkuvassa haussa tai yhteishaussa.
Kenelle
Peruskoulu
Toteutustapa
Monimuoto
Toimipiste
Kangasala Finnentie, Lempäälä Valkeakoskentie, Nokia Silta-kampus, Orivesi Ammattikouluntie, Tampere Ajokinkuja, Tampere Hepolamminkatu, Tampere Sammonkatu, Tampere Santalahdentie, Ylöjärvi Pallotie
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Tutkintokoulutukseen valmentava eli TUVA-koulutus lisää valmiuksiasi suunnata ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Tuvalaisilla on käytössään monipuoliset oppimisympäristöt koululla sekä työelämässä. Tuemme oman elämäsi suuntaamisessa, arjen taitojen vahvistamisessa sekä sinulle parhaan ammatin valinnassa.

TUVAssa harjoitellaan toisen asteen opintojen edellyttämiä opiskelutaitoja. Voit halutessasi suorittaa jo valmiiksi yhteisiä tutkinnonosia kuten matematiikkaa, kieliä, yhteiskuntaoppia, kestävää kehitystä ja paljon muuta. Voit myös opiskella ammatillisen koulutuksen osia.

Voit halutessasi suorittaa myös hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja.

TUVA-opiskelija saa moniammatillista ohjausta. OMA-opettajan lisäksi opiskelija saa tukea opintoihinsa tarvittaessa opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja kuraattorilta. Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa tai viimeistään, kun tarvetta ilmenee. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on pienryhmäpaikkoja monessa toimipisteessä.

Koulutus soveltuu sinulle

 • Oletko oppivelvollinen ilman opiskelupaikkaa?
 • Haluatko opiskella osia ammatillisesta tai lukiokoulutuksesta suunnitellen jatko-opintopaikkaa?
 • Oletko epävarma ammatinvalinnastasi ja haluat ohjausta sekä ideoita siihen?
 • Haluatko päästä tutustumaan työelämään ja puntaroida vahvuuksiasi?
 • Onko tarpeen korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja?
 • Haluatko parantaa arjen hallintaasi sekä opiskeluvalmiuksiasi?
 • Oletko maahanmuuttaja ja haluat kehittää suomen kielen taitoasi?
 • Kielitaitosi on vähintään A2.1. Ukrainalaisille oppivelvollisille järjestetään tarvittaessa TUVA-opetusta ilman kielitaitovaatimusta.

TUVAsta saa ammattimaista ohjausta juuri omiin tarpeisiin ja omasta opiskeluryhmästä vertaistukea. Ryhmät muodostetaan haastatteluissa selvitettyjen kiinnostuksen kohteiden perusteella.

TUVA -koulutuksessa e ole mahdollisuutta vaativaan erityiseen tukeen. 

Näin haet

TUVA-koulutukseen voi hakea kevään 2024 yhteishaussa Opintopolussa.

Koulutukseen haetaan myös jatkuvassa haussa läpi vuoden. Voit aloittaa TUVA-koulutuksessa pitkin vuotta. Hae tästä TUVA-koulutukseen jatkuvassa haussa.

TUVAa järjestetään myös työvoimakoulutuksena vuonna 2023. Jos olet TE-toimiston asiakas, voit kysyä työvoimakoulutuksen mahdollisuuksia omavalmentajaltasi. TUVAan haetaan Työmarkkinatorilla numerolla 714578.

TUVA-koulutukseen osallistuvalla henkilöllä, nuorella tai aikuisella, tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai todistus perusopetusta vastaavasta aiemmasta koulutuksesta.

Jos olet oppivelvollinen ukrainalainen ja sinulla on perusopetuksen päättötodistus kotimaastasi, voit hakea TUVAan ilman kielitaitoakin. Hae jatkuvassa haussa. Sinut kutsutaan haastatteluun Santalahdentien toimipisteeseen.

 • Perustellusta syystä TUVAlle voidaan ottaa opiskelijaksi myös ilman päättötodistusta oleva opiskelija, jos hänellä katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen. Yhteishaussa etusijalla ovat oppivelvolliset. Jos paikkamäärä ei riitä kaikille hakijoille, paikat arvotaan. Ilman paikkaa jääneet ohjataan hakemaan jatkuvassa haussa heti yhteishaun jälkeen.

 • Ajokinkuja, Tampere
  aikuisten ryhmä, nuorten ryhmä ja kädentaitojen pienryhmä
  Silta-Valmennus, Tampere
  nuorten pienryhmä
  Hepolamminkatu, Tampere
  nuorten ryhmiä ja aikuisten vieraskielisten pienryhmä
  Santalahdentie, Tampere
  nuorten ryhmiä ja pienryhmä, sekä aikuisten vieraskielisten ryhmiä
  Lempäälä,
  nuorten ryhmiä, VAIN OPPIVELVOLLISILLE
  Kangasala,
  nuorten ryhmiä, VAIN OPPIVELVOLLISILLE
  Nokia,
  nuorten ryhmiä, VAIN OPPIVELVOLLISILLE
  Orivesi,
  nuorten ryhmä, VAIN OPPIVELVOLLISILLE
  Pallotie, Ylöjärvi,
  nuorten ryhmiä, VAIN OPPIVELVOLLISILLE

   

  Lukiokoulutuksen toimipisteet

  Lukio-opintoihin valmentavaa opetusta ja lukiokursseja tarjotaan Tampereen toimipisteistä Hepolamminkadulla ja Santalahdentiellä.
  Myös Kangasalla, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Orivedellä, Kangasalalla ja Nokialla järjestetään lukio-opintoja.
  Aikuislukiolla Tampereen Kalevassa voi suorittaa myöskin TUVAn lukiokursseja iltaopintoina.
  Tampereen Hatanpään lukiossa opintoja ja siihen valmentautumista tehdään S2-painotuksella.

 • Infograafi "Mihin TUVAsta mennään? Mistä sinne tullaan?"

  Ammatilliseen koulutukseen tai lukioon voi hakea TUVA-koulutuksen aikana tai koulutuksen jälkeen, kun opiskelusuunnitelmat ovat selvillä.

Valintakoe

Tarvittaessa hakijoille järjestetään haastattelu ja kielikoe.

Haastattelujen tavoitteena on selvittää ja huomioida opiskelijan tavoitteet sekä toiveet, joiden mukaan ryhmät eri painotuksiin sekä toimipisteisiin rakennetaan. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Mistä opinnot koostuvat?

TUVA-koulutuksessa opintosi rakentuvat yhdestä yhteisestä sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Yksilöllinen opintopolkusi rakentuu tavoitteidesi ja osaamisen tarpeidesi mukaisesti.

 • Kaikille yhteinen, pakollinen koulutuksen osa, joka sisältää ammatinvalinnan ohjausta, opiskelutaitojen vahvistamista ja itsetuntemusta.

 • Perustaitojen vahvistaminen
  TUVAssa voi vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa, digitaitoja, matemaattisia taitoja ja kielitaitoa. Voit myös kerrata perusopetuksen oppisisältöjä ja korottaa halutessaan peruskoulun arvosanoja

  Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  Tutustutaan ammatteihin, koulutuksiin, opiskelu- ja arviointitapoihin sekä siihen, mistä ammatillinen koulutus rakentuu. Harjoitellaan ammatillisissa opinnoissa vaadittavia taitoja (lukutaito, digitaito, matematiikka) ja halutessaan opiskelija voi suorittaa osia häntä kiinnostavista ammatillisen koulutuksen opinnoista.

  Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  Tutustutaan lukio-opintoihin ja harjoitellaan lukiossa vaadittavia taitoja (akateemiset opiskelutaidot, lukutaito, digitaito, matematiikka). Opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokursseja, esim. äidinkieli, matematiikka, englanti ja ruotsi. Tampereella tätä osiota tarjoavat Santalahdentie, Hervanta, Aikuislukio ja Hatanpään lukio. Hatanpään lukiossa opintoja tehdään S2-painotuksella.

  Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
  Sisältää tietoa terveydestä, asumisesta ja itsenäisestä elämästä sekä kulttuurista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Opiskelija voi harjoitella taitoja esim. käsillä tehden ja taiteen avulla, ja opiskelijat vierailevat erilaisissa kulttuurikohteissa. Tutustutaan myös yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin ja perehdytään mm. vaikuttamisen keinoihin.

  Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
  Harjoitellaan työelämässä tärkeitä taitoja toiminnallisin menetelmin ja opiskellaan työpaikoilla. Harjoitellaan työnhakua ja tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Opiskelija voi suorittaa hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja. Vieraillaan yrityksissä ja harjoitellaan työnhakua. Työssäoppimisjakso järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaan.

  Valinnaiset opinnot

 • Koulutus soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä lukio- tai ammatillisiin opintoihin. Oppivelvollisille ukrainalaisnuorille ei ole kielitaitovaatimusta. Muilta edellytämme suomen kielen taitotasoa A2. Opiskelijalle pyritään löytämään tasoa vastaava ryhmä. Santalahdentien toimipisteessä on useita S2-painotteisia ryhmiä eri taitotasoille. Hepolamminkadulla on pienryhmä tasolla A2.1.

 • Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa. TUVAssa opiskellaan vähintään neljä viikkoa ja enintään yhden vuoden.

Tietoa ohjaaville tahoille

 • Perusopetuksen opinto-ohjaajat saavat TUVA-infoa sähköpostilla syksyisin. PP-esitystä voi hyödyntää ohjauksessa oppilaiden kanssa. Siinä kerrotaan TUVAn sisällöistä, kohderyhmästä, hakuprosessista ja erilaisista ryhmistä. TUVA-videota voi jakaa oppilaille tai sitä voi hyödyntää ohjauksessa. TUVAsta kerrotaan myös jatko-opintoilloissa, Opintopolussa ja koulutustapahtumissa.

  Aikuisopiskelijoiden omavalmentajille jaetaan TUVA-infoa Tredun, OSKEn ja TE-palveluiden yhteistyötapaamisissa muutaman kerran vuodessa. TUVA-koordinaattori vierailee AIPEn ja SUKUn ryhmissä kaksi kertaa vuodessa.

 • TUVAan voi hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa (nettisivujen kautta). TUVA työvoimakoulutukselle on oma hakulinkki (TUVA – Tredu – Tampereen seudun ammattiopisto).

  TUVAan pääsee tutustumaan ympäri vuoden. Perusopetuksen opinto-ohjaajalle lähetetyssä PP-infossa on toimipisteiden opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ne löytyvät myös Tredun nettisivuilta.

  Jatkuvan haun hakemuksia käsitellään ympäri vuoden. TreduNavin TUVA-opinto-ohjaaja ottaa hakijaan yhteyttä, sopii mahdollisesta haastattelusta ja tutustumisjaksosta. TUVA-koordinaattori käsittelee aikuisten maahanmuuttajien hakemukset ja selvittää kielitaitotason tarvittaessa. Liite kielitodistuksesta nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
  TreduNavi hakupalvelun TUVA-opinto-ohjaaja käsittelee ammattialojen opinto-ohjaajien kanssa sisäiset siirtymät ammattialoilta TUVA-ryhmiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • TUVAssa voi kerrata perusopetuksen oppisisältöjä ja korottaa halutessaan peruskoulun arvosanoja. Korottaminen järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

 • TUVAssa harjoitellaan toisen asteen opintojen edellyttämiä opiskelutaitoja. Voit suorittaa yhteisiä tutkinnonosia, kuten

  • matematiikkaa
  • viestntää ja vieraita kieliä
  • yhteiskuntaoppia
  • kestävää kehitystä

  TUVAssa voi suorittaa myös hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja. Ammatillisia tutkinnonosia voi myös sisällyttää osaksi TUVA-opintoja.

 • Lukio-opintoja toteutetaan Tredun kaksoistutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman mukaisesti keskimäärin kahtena päivänä viikossa.

  Lukio-opinnoista kiinnostuneet voivat suorittaa lukiokursseja, kuten

  • äidinkieltä
  • englantia
  • ruotsia
  • matematiikkaa

  Lukio-opintoihin valmentavaa opetusta tarjotaan kaikissa niissä toimipisteissä, joissa voi suorittaa kaksoistutkinto-opintoja.

  Myös Aikuislukiolla Tampereen Kalevassa voi suorittaa lukiokursseja iltaopintoina.

  Tampereen Hatanpään lukiossa opintoja tehdään suomen kielen S2-painotuksella.

 • TUVA-opiskelija saa moniammatillista ohjausta.

  OMA-opettajan lisäksi opiskelija saa tukea opintoihinsa tarvittaessa opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja kuraattorilta.

  Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa tai viimeistään, kun tarvetta ilmenee.

  Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on pienryhmäpaikkoja monessa toimipisteessä.

  TUVA -koulutuksessa e ole mahdollisuutta vaativaan erityiseen tukeen. 

 • TUVA-koulutus on maksutonta.

  Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen koulupäivän ajaksi sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet.

  Opetus ja ruokailu ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja
Minna Rompasaari
050 576 1593
minna.rompasaari@tampere.fi


TreduNavi hakupalvelu
sähköposti tredu.haku@tampere.fi
puhelin 040 170 5649
avoinna ma 9-15, ti 12-15, ke-pe 9-15