Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA

Mietitkö vielä, mitä tehdä tulevaisuudessa? Tredun TUVAsta on moneksi!

Hae nyt!

TUVA:an voi hakea jatkuvassa haussa ja yhteishaussa.

Hae nyt!
Hakuaika
TUVA:an on joustava: voit hakea jatkuvassa haussa tai yhteishaussa.
Kenelle
Peruskoulu
Toteutustapa
Päiväopetus
Toimipiste
Kangasala Finnentie, Lempäälä Valkeakoskentie, Nokia Silta-kampus, Tampere Ajokinkuja, Tampere Hepolamminkatu, Tampere Santalahdentie, Orivesi Ammattikouluntie, Ylöjärvi Pallotie, Virrat Sipiläntie
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Tutkintokoulutukseen valmentava eli TUVA-koulutus lisää valmiuksiasi suunnata ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

TUVAssa harjoitellaan toisen asteen opintojen edellyttämiä opiskelutaitoja, kerrataan peruskoulusta tuttuja oppiaineita, vahvistetaan kielitaitoa, harjoitellaan koulussa käymistä, ajanhallintaa ja arjen taitoja. Voit halutessasi suorittaa jo valmiiksi ammatillisen koulutuksen yhteisiä tutkinnonosia kuten matematiikkaa, kieliä, yhteiskuntaoppia, kestävää kehitystä ja paljon muuta.

TUVA-opiskelija saa moniammatillista ohjausta. OMA-opettajan lisäksi opiskelija saa tukea opintoihinsa tarvittaessa opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja kuraattorilta. Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa tai viimeistään, kun tarvetta ilmenee. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on tukea tarjolla kaikissa toimipisteissä.
Huom! Tredu ei tarjoa vaativaa erityistä tukea.

Koulutus soveltuu sinulle

 • Oletko oppivelvollinen ilman opiskelupaikkaa?
 • Oletko epävarma ammatinvalinnastasi ja haluat ohjausta sekä ideoita siihen?
 • Onko tarpeen korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja?
 • Haluatko parantaa arjen hallintaasi sekä opiskeluvalmiuksiasi?
 • Haluatko päästä tutustumaan työelämään ja puntaroida vahvuuksiasi?
 • Haluatko opiskella osia ammatillisesta tai lukiokoulutuksesta suunnitellen jatko-opintopaikkaa?
 • Oletko maahanmuuttaja ja haluat kehittää suomen kielen taitoasi?
 • Kielitaitosi on vähintään A2.1. Peruskoulun päättäneille oppivelvollisille järjestetään tarvittaessa TUVA-opetusta ilman kielitaitovaatimusta.

TUVAsta saa ammattimaista ohjausta juuri omiin tarpeisiin ja omasta opiskeluryhmästä vertaistukea.

TUVA -koulutuksessa ei ole mahdollisuutta vaativaan erityiseen tukeen. 

Näin haet

TUVA-koulutukseen haku on tällä hetkellä kiinni. Syksyllä 2024 alkavaan TUVA-koulutukseen haku avautuu 3.6.2024.

Koulutukseen haetaan myös jatkuvassa haussa läpi vuoden. Voit aloittaa TUVA-koulutuksessa pitkin vuotta.
Hae tästä TUVA-koulutukseen jatkuvassa haussa.

Jatkuvan haun TUVA-hakemus on voimassa 2 kuukautta hakupäivästä, ja ellei vapaita paikkoja ole, hakemus arkistoidaan.

TUVAa järjestetään myös työvoimakoulutuksena aikuisille vieraskielisille vuonna 2024. Jos olet TE-toimiston asiakas, voit kysyä työvoimakoulutuksen mahdollisuuksia omavalmentajaltasi. TUVAan haetaan Työmarkkinatorilla.

TUVA-koulutukseen osallistuvalla, oppivelvollisella tulee olla perusopetuksen päättötodistus. Aikuisella hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Ensisijaisia ovat ne aikuiset, joilla ei ole kotimaastaan ammatillista tai korkeakoulutusta.

Jos olet oppivelvollinen ja sinulla on perusopetuksen päättötodistus kotimaastasi, voit hakea TUVAan ilman kielitaitoakin. Suosittelemme päättötodistuksen kääntämistä. Hae jatkuvassa haussa. Sinut kutsutaan haastatteluun Santalahdentien toimipisteeseen.

 • Yhteishaussa Tredun TUVAn ensimmäiseksi hakukohteeksi valinneet kutsutaan haastatteluun jo huhti-toukokuussa. Tampereen TUVA-paikan vastaanottaneille lähetetään sähköpostitse kysely toimipistetoiveesta.

  Jatkuva haku on auki ympäri vuoden ja sisäänotto tehdään paikkatilanteen mukaan. Etusijalla jatkuvassa haussa ovat oppivelvolliset. Vieraskieliset hakijat kutsutaan tarvittaessa kielikokeeseen. Jatkuvan haun TUVA-hakemus on voimassa 2 kuukautta hakupäivästä, ja ellei vapaita paikkoja ole, hakemus arkistoidaan.

  Aikuisella hakijalla tulee olla tavoitteena hakeutua toisen asteen koulutukseen TUVA-opintojen jälkeen. TUVA ei valmenna ensisijaisesti korkeakoulutukseen.

  Tuva vai Aipe
 • Ajokinkuja, Tampere
  nuorten ryhmä
  Hepolamminkatu, Tampere
  nuorten ryhmiä ja vieraskielisten nuorten O-TUVA
  Sammonkatu, Tampere
  nuorten ryhmä
  Santalahdentie, Tampere
  nuorten ryhmiä, aikuisten vieraskielisten ryhmiä ja ukrainalaisnuorten O-TUVA
  Lempäälä,
  nuorten ryhmiä
  Kangasala,
  nuorten ryhmiä
  Nokia,
  nuorten ryhmiä
  Orivesi,
  nuorten ryhmä
  Virrat,
  nuorten ryhmä
  Pallotie, Ylöjärvi,
  nuorten ryhmiä

  Lukiokoulutuksen toimipisteet

  Lukio-opintoihin valmentavaa opetusta saa kaikissa TUVA-toimipisteissä. Lukion kursseja voi halutessaan kokeilla niissä toimipisteissä, joissa on tarjolla kaksoistutkinto-opintoja.

  Tampereen Hatanpään lukiossa TUVA-opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille vieraskielisille ja siellä voi myös kokeilla lukiokurssien suorittamista.

 • Infograafi "Mihin TUVAsta mennään? Mistä sinne tullaan?"

  Ammatilliseen koulutukseen tai lukioon voi hakea TUVA-koulutuksen aikana tai koulutuksen jälkeen, kun opiskelusuunnitelmat ovat selvillä.

Valintakoe

Tarvittaessa hakijoille järjestetään haastattelu ja kielikoe.

Haastattelujen tavoitteena on selvittää ja huomioida opiskelijan tavoitteet sekä toiveet, joiden mukaan ryhmät eri painotuksiin sekä toimipisteisiin rakennetaan. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Mistä opinnot koostuvat?

TUVA-koulutuksessa opinnot rakentuvat yhdestä yhteisestä sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta. Yksilöllinen opintopolkusi rakentuu tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti.

 • Tämä kaikille yhteinen osio sisältää ammatinvalinnan ohjausta, opiskelutaitojen vahvistamista ja itsetuntemusta. Osiossa harjoitellaan erilaisia tapoja opiskella itsenäisesti ja ryhmässä, käydään tutustumassa koulutusvaihtoehtoihin ja selvitetään, mikä toisen asteen tutkinto sopii opiskelijalle parhaiten.

 • Perustaitojen vahvistaminen
  TUVAssa voi vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa, digitaitoja, matemaattisia taitoja ja kielitaitoa. Voit myös kerrata perusopetuksen oppisisältöjä ja korottaa halutessaan peruskoulun arvosanoja

  Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  Tutustutaan ammatteihin, koulutuksiin, opiskelu- ja arviointitapoihin sekä siihen, mistä ammatillinen koulutus rakentuu. Harjoitellaan ammatillisissa opinnoissa vaadittavia taitoja (lukutaito, digitaito, matematiikka) ja halutessaan opiskelija voi suorittaa osia häntä kiinnostavista ammatillisen koulutuksen opinnoista.

  Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  Tutustutaan lukio-opintoihin ja harjoitellaan lukiossa vaadittavia taitoja (akateemiset opiskelutaidot, lukutaito, digitaito, matematiikka). Opiskelija voi halutessaan kokeilla suorittaa lukiokursseja, esim. äidinkieli, matematiikka, englanti ja ruotsi. Tampereella tätä osiota tarjoavat Santalahdentie, Hervanta, Aikuislukio ja Hatanpään lukio. Hatanpään lukion TUVA-ryhmä on tarkoitettu vieraskielisille nuorille.

  Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
  Sisältää tietoa terveydestä, asumisesta ja itsenäisestä elämästä sekä kulttuurista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Opiskelija voi harjoitella taitoja esim. käsillä tehden ja taiteen avulla, ja opiskelijat vierailevat erilaisissa kulttuurikohteissa. Tutustutaan myös yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin ja perehdytään mm. vaikuttamisen keinoihin.

  Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
  Harjoitellaan työelämässä tärkeitä taitoja toiminnallisin menetelmin ja opiskellaan työpaikoilla. Harjoitellaan työnhakua ja tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Opiskelija voi suorittaa hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja. Vieraillaan yrityksissä ja harjoitellaan työnhakua. Työssäoppimisjakso järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaan.

  Valinnaiset opinnot
  Tarjonta vaihtelee toimipisteittäin ja vuosittain. Santalahdentiellä on tarjolla taito- ja taideaineita sekä alkeisenglantia aikuisille vieraskielisille.

 • Koulutus soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä lukio- tai ammatillisiin opintoihin. Oppivelvollisille ei ole kielitaitovaatimusta. Muilta edellytämme suomen kielen taitotasoa A2. Opiskelijalle pyritään löytämään tasoa vastaava ryhmä. Santalahdentien toimipisteessä on useita S2-painotteisia ryhmiä eri taitotasoille. Hepolamminkadulla on pienryhmä tasolla A2.1.

 • Koulutuksen maksimilaajuus on 38 opintoviikkoa, joka tulisi suorittaa vuodessa.

Tietoa ohjaaville tahoille

 • TUVAan pääsee tutustumaan ympäri vuoden. Perusopetuksen opinto-ohjaajalle lähetetyssä PP-infossa on toimipisteiden opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ne löytyvät myös Tredun nettisivuilta.

  Jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille järjestetään tutustumisjakso (1 – 2 viikkoa), jonka perusteella tehdään opiskelijaksiottopäätös. Tutustumisjakson tarkoituksena on varmistaa hakijalle sopiva ryhmä ja että TUVA on hakijalle oikeanlainen koulutus.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • TUVAssa voi kerrata perusopetuksen oppisisältöjä ja korottaa halutessaan peruskoulun arvosanoja. Korottaminen järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Arvosanan korottaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista, ja yhden oppiaineen sisältöjen kertaamiseen menee aikaa. Realistista on tavoitella muutaman oppiaineen arvosanan korottamista, sillä TUVAssa täytyy opiskella muutakin. Opetusta perusopetuksen oppisisältöihin annetaan osana Perustaitojen vahvistamista. Oppiaineet voivat hieman vaihdella vuosittain.

  Santalahdentie ja Hepolamminkatu: lähes kaikki oppiaineet

  Ajokinkuja: matematiikka, fysiikka, äidinkieli, englanti, biologia, maantieto, yhteiskuntaoppi, terveystieto, taito- ja taideaineita

  Nokia: äidinkieli, ruotsi, terveystieto, matematiikka, yhteiskuntaoppi ja kotitalous

  Lempäälä: matematiikka, äidinkieli ja englanti

  Kangasala: äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka ja kemia

  Ylöjärvi: ruotsi, matematiikka, äidinkieli, englanti, terveystieto ja liikunta

 • TUVAssa harjoitellaan toisen asteen opintojen edellyttämiä opiskelutaitoja. Voit suorittaa yhteisiä tutkinnonosia, mutta et kaikkia. Osan kursseista voi suorittaa verkko-opintoina. Suosituimpia tutkinnonosia ovat:

  • matematiikka
  • viestintä
  • yhteiskuntaoppi
  • kestävä kehitys
  • työelämätaidot
  • digitaidot

  TUVAssa voi suorittaa myös hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja. Ammatillisia tutkinnonosia voi myös sisällyttää osaksi TUVA-opintoja. Opinnoista sovitaan ensin tutkintoalan kanssa.

 • Lukio-opintoja toteutetaan Tredun kaksoistutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman mukaisesti keskimäärin kahtena päivänä viikossa.

  Lukio-opinnoista kiinnostuneet voivat tutustua opintoihin seuraavien lukiokurssien mukana, kuitenkin enintään viidessä aineessa:

  • äidinkieli
  • englanti
  • ruotsi
  • matematiikka
  • yhteiskuntaoppi
  • terveystieto

  Tampereen Hatanpään lukiossa TUVA-opiskelija voi myös kokeilla lukiokurssien suorittamista. Lukio-opintoihin valmentautumisessa on S2-painotus.

 • OMA-opettajan lisäksi opiskelija saa tukea opintoihinsa tarvittaessa opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja kuraattorilta.

  Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa tai viimeistään, kun tarvetta ilmenee. Tuen tarpeen arvio pohjautuu perusopetuksen tiedonsiirtoon.

  Pienryhmäpaikkoja on tarjolla Santalahdentien ja Ajokinkujan toimipisteissä. Erityistä tukea on muuten mahdollista saada kaikissa toimipisteissä.

  HUOM! TUVA-koulutuksessa ei ole mahdollisuutta vaativaan erityiseen tukeen.

 • TUVA-koulutus on maksutonta.

  Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen koulupäivän ajaksi sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet.

  Opetus ja ruokailu ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja
Minna Rompasaari
050 576 1593
minna.rompasaari@tampere.fi


TreduNavi hakupalvelu
sähköposti tredu.haku@tampere.fi
puhelin 040 170 5649
avoinna ma 9-15, ti 12-15, ke-pe 9-15