Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Projektin tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)​. Projektin päätoteuttaja on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Tredu ja muuta 46 ammatillista koulutuksen järjestäjää toimivat osatoteuttajina; valtakunnallisena verkostona.

OKM logo
Omnian logo
Tredun logo

Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ​

Tavoitteet ja toimenpiteet

Valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on osallistaa laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaan kokonaisarkkitehtuurityöhön.​

Tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. ​

Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti, eri toimijoiden ja olemassa olevien sekä syntyvien digitaalisten palveluiden yhteentoimivuus ja tukea muun muassa koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen, opintohallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämistä.​

Tulokset

Työpaketti 1:n toiminta on käynnistynyt toukokuussa 2022. Projektin lopulliset tulokset päivitetään myöhemmin.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 26.1.2022 – 31.12.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Elisa Helminen​ Elisa.Helminen@tampere.fi​, Puh. 050 5761370​.