Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Projektin tavoitteena on edistää oppimisanalytiikan hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)​. Projektin päätoteuttaja on Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Osatoteuttajina toimivat Tredu sekä 23 ammatillisen koulutuksen järjestäjää​.

OKM logo
Stadin ammatti- ja aikuisopiston logo
Tredun logo

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen​

Tavoitteet ja toimenpiteet

OA-hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen eri mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksessä huomioidaan aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tulokset ja tuotokset myös muiden koulutusasteiden osalta.

Selvityksen pohjalta OA-hankkeessa luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeen ajankohtaisista asioista lisää hankkeen omilla sivuilla oahanke.fi

Tulokset

Työpakettien koordinaattorit tapaavat joka toinen viikko pyöreässä pöydässä ja koordinoivat yhdessä hankkeen kokonaisuutta.​ Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana hankkeen työpaketit ovat työstäneet omia kokonaisuuksiaan ja järjestäneet erilaisia webinaareja sekä työpajoja.​ Työpakettien tulokset kootaan yhteen syksyn 2023 aikana ja loppuselvitys julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Sivusto

OA-hanke

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 31.1.2022 – 31.12.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Marjukka Pirinen Marjukka.Pirinen@tampere.fi, Puh. 044 3147724