ARVETI4.0 – Augmented Reality in Vocational Education and Training in Context of Industry 4.0.

Projekti vastaa tarpeeseen kehittää koulutusta ja työelämää paremmin nykyteknologian tarpeita vastaavaksi mm. virtuaalisen teknologian avulla. Rahoittajana toimii Erasmus+​ ja päätoteuttaja on ammatillinen oppilaitos Saksasta. Osatoteuttajina toimivat Tredu sekä ammatillisia oppilaitoksia Espanjasta, Italiasta ja Hollannista​.

Erasmus+ logo
Tredun logo

ARVETI4.0 – Augmented Reality in Vocational Education and Training in Context of Industry 4.0.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projekti vastaa tarpeeseen kehittää koulutusta ja työelämää paremmin nykyteknologian tarpeita vastaavaksi mm. virtuaalisen teknologian avulla. Projektirahoituksella mahdollistuu virtuaalitodellisuuden opettamista hyödyntävien laitteistojen hankinta.​

Projektin aikana testataan menetelmiä ja jaetaan hyviä käytänteitä eurooppalaisten oppilaitoskumppaneiden ja yritysten välillä erilaisten virtuaalisten oppimisympäristöjen ja välineistön (VR/AR) hyödyntämisestä opetuksessa ja työelämässä. Projektin aikana syntyy myös uutta opetusmateriaalia aiheen tiimoilta.​

Tredusta ovat mukana lentokoneasennus, metsäala sekä kone- ja tuotantotekniikka.​

Tulokset

Projektin aikana toteutetaan kaksi Learning Teaching Training Activities (LTTA) jaksoa, jossa jokaisesta oppilaitoksesta on mukana kahdeksan opiskelijaa ja neljä opettajaa. Ensimmäinen opetusjakso pidettiin Osanbrückissä 9. – 13.5.2022. ​

Seuraava projektikokous järjestetään Tampereella 19. – 23.9.2022. ​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 22.2.2021 – 30.9.2023.

Salkku

Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ene Härkönen​ Ene.Harkonen@tampere.fi​, Puh. 041 7304420​.