AURISKI

Projektissa tehdään kokonaisvaltaisia selvityksiä pienkohteiden aurinkosähköjärjestelmien asennuksille. Rahoittajina toimivat Palosuojelurahasto ja STEK ry. Projektin päätoteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tredu sekä TAMK ja Sataedu.

Palosuojelurahasto logo
STEK logo
Tredun logo

AURISKI

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa tehdään kokonaisvaltaisia selvityksiä pienkohteiden aurinkosähköjärjestelmien asennuksille. Kohteissa tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmien asennusten sähkö-, palo- ja käyttöturvallisuutta sekä standardinmukaisuutta.

Projektia toteutetaan osana sähkö- ja automaatioalan opetusta ja uusien alalle valmistuvien opiskelijoiden koulutusta.

Tulokset

Tavoiteltavana tuloksena projektissa on sähköurakoitsijoille laadittava ohjeistus, jonka avulla parannetaan uusien aurinkosähköjärjestelmien asennusten sähkö-, palo- ja käyttöturvallisuutta sekä standardinmukaisuutta. Projektin uutuusarvo on aurinkosähköjärjestelmien riskikartoituksessa, järjestelmien standardienmukaisuuksien selvittämisessä ja uudenlaisessa yhteistyömallissa oppilaitosten ja eri koulutusasteiden opiskelijoiden välillä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2024 – 31.3.2025.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Vesa Helminen Vesa.Helminen@tampere.fi, Puh. 050 5870121