AV UP – Uutta osaamista av-alalle

Projektin tavoitteena on vahvistaa av-toimialan osaamista, kapasiteettia ja toimintaympäristöä vastaamaan kansallisten ja kansainvälisten tuotantojen kasvutarpeisiin. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR+). Projektin päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tredu sekä mm. Turun ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Logo EU rakennerahasto
Tredun logo

AV UP – Uutta osaamista av-alalle

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin päätavoitteena on vahvistaa AV-alan palvelukokonaisuuden kapasiteettia ja toimintaympäristöä vastaamaan entistä paremmin kansallisten ja kansainvälisten tuotantojen tarpeita ja siten varmistaa alan kilpailukyky niin kotimaisilla kuin kv-markkinoilla.

Projektissa pyritään kehittämään alan tulevaisuuden ennakointia, koulutusta, rahoitusmalleja sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ja näin turvaamaan kasvun edellytykset. Projekti mahdollistaa oppilaitosten paremman kansallisen yhteistyön tarpeiden kartoittamiseksi ja alan koulutuksen kehittämiseksi. Projektilla sitoutetaan alan oppilaitokset ja toimijat yhteistyöhön toimivan ja ennakoivan valtakunnallisen koulutuksen palvelumallin aikaansaamiseksi. 

Tulokset

Tavoiteltavana tuloksena projektissa on yhteistyössä kattavan alan oppilaitos-, yritys- ja sidosryhmäverkoston kanssa kehittää prosessi/konsepti, jonka avulla varmistetaan alan tarpeita vastaava osaaminen kattavasti ja ennakoivasti.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2024 – 31.12.2026.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Juha Pitkänen Juha.Pitkanen@tampere.fi, Puh. 050 4334840