DialTredu (Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen)

Projektin tavoitteena on rakentaa digitaalinen valmentava hakeutumisen palvelu. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Tredu ja yhteistyötä on tehty mm. Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa.

OKM logo
Tredun logo

DialTredu (Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on rakentaa digitaalinen valmentava hakeutumisen palvelu. Tavoitteena on helposti lähestyttävät, ymmärrettävät ja saavutettavat uraohjauksen sivut, jotka sopivat kaikille urapolkuaan pohtiville.

Erityisenä kohderyhmänä ovat jatkuvassa oppimisessa aliedustetut ryhmät, joiden osaaminen voi olla eri syistä johtuen usein puutteellista työelämän vaatimuksiin nähden.

Palvelun tavoitteena on jakaa tietoa, avata näkökulmia sekä innostaa ja rohkaista opiskelemaan. Sivuja rakennetaan palvelumuotoilullisin keinoin yhdessä eri asiakas- ja sidosryhmien kanssa.

Tulokset

DialTredun sivuista on valmistunut prototyyppi, jonka avulla sivustoa kehitetään parhaillaan. Tavoiteltuna tuloksena on, että projektin lopuksi sivusto on valmis ja otettu käyttöön.

Sivuilla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja siitä, millaista opiskelu on tänä päivänä. Lisäksi tuetaan oman elämänsuunnan ja omaan tilanteeseen sopivien uravaihtoehtojen löytämisessä tunnistamalla omia vahvuuksia, osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

Kestävän elämäntavan hengessä sivuilla autetaan parantamaan hakijan alavalinnan osuvuutta ja näkemään opiskelu mahdollisena omassa elämäntilanteessa. Työvoimapula-aloja esittelemällä pyritään edesauttamaan työllistymistä sekä helpottamaan tiettyjen alojen osaajapulaa. Lisäksi sivustolla esitellään Tredun tarjoamia haku- ja uraohjauspalveluita.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 31.3.2021 – 31.8.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Kumpula Anne.Kumpula@tampere.fi, Puh. 040 1602398