Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä (Tredun osaprojekti)

Projektissa parannetaan työikäisten henkilöiden digiosallisuutta sekä sosiaalista osallisuutta digitaalisten keinojen avulla. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja osatoteuttajana Tredu.

Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä Logot
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä (Tredun osaprojekti)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa parannetaan työikäisten henkilöiden digiosallisuutta sekä sosiaalista osallisuutta digitaalisten keinojen avulla.

Projektilla on neljä päätavoitetta: digiosallisuuden parantaminen, työnhakijoiden työelämän digitaitojen parantaminen, sopivien henkilöiden poluttaminen IT-alan opintoihin ja työtehtäviin sekä kolmannen sektorin digitaalisen palvelutarjottimen rakentaminen.

Näihin tavoitteisiin pyritään seitsemän eri toimenpiteen avulla:
1. Digiosallisuusvalmennus
2. Lyhytkoulutukset
3. Perusdigiosaamisen neuvontapalvelu
4. Täsmäkoulutukset
5. Työelämän digitaitojen kartoitukset
6. IT-alan verkkovalmennus
7. Kolmannen sektorin palvelutarjottimen tuottaminen

Tulokset

Projektin järjestämät työelämän digitaitojen kartoitukset ovat alkaneet joulukuussa 2021, ja kartoituksen perusteella on järjestetty valmennuksia, digitietoiskuja ja koulutuksia.

Tredun osahankkeessa työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työvoiman ulkopuolella oleville työikäisille henkilöille on järjestetty 10-30 tunnin laajuisia täsmäkoulutuksia. Täsmäkoulutukset toteutetaan keväästä 2022 alkaen Tredun toimipisteissä.

Määrällisinä tuloksina tullaan mittaamaan osallistujamäärää kussakin toimintamallissa (yhteensä yli 800) ja sitä, kuinka suuri osuus kokee hyötyneensä osallistumisesta. Laadullisina tuloksina tavoitteena on parantaa asiakkaiden elämänlaatua, yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta REACT-EU – määrärahoista. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/2221)

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2021 – 31.5.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektikoordinaattori Juha Sormunen Juha.Sormunen@tampere.fi, Puh. 040 1373248.

Tsekkaa tagi #reactori somessa!