EUMOSS - EUropean MOdules in the Security Sector in VET

EUMOSS on turvallisuusalan opetussisältöjen kehittämisprojekti, jossa huomioidaan lisääntynyt yksityisen turvallisuusalan kasvu Euroopassa, lainsäädännön eroavaisuudet ja koulutustarpeet. Rahoittajana toimii Erasmus+. Projektin päätoteuttaja on Saksasta ja osatoteuttajina Tredu sekä partnerit Suomesta, Hollannista ja Tsekistä.

Erasmus+ logo
Tredun logo

EUMOSS – EUropean MOdules in the Security Sector in VET

Tavoitteet ja toimenpiteet

EUMOSS on turvallisuusalan opetussisältöjen kehittämisprojekti, jossa huomioidaan lisääntynyt yksityisen turvallisuusalan kasvu Euroopassa, lainsäädännön eroavaisuudet ja koulutustarpeet.

Projektissa muokataan turvallisuusalan koulutussisältöjä yhdessä eurooppalaisiin moduleihin. Näitä tullaan jatkossa toteuttamaan digitaalisesti sekä vaihtojaksojen osalta myös kv-vaihdoissa. Tärkeä näkökulma on turvallisuusalan työvoiman kasvu ja mm. yksityisten turvallisuusalan toimijoiden työtehtävien tunnistaminen eri maissa. Esimerkiksi tietoturvan osalta on maakohtaisia erilaisia säädöksiä, joita tulee huomioida koulutuksissa ja niistä on paljon opittavaa.

Tulokset

EUMOSS on käynnistynyt syksyllä 2022 ja päättyy kevättalvella 2024.

Projektin tuloksena tulee olemaan yhteinen opetusmateriaali teemalla kyberturvallisuus, jota voidaan käyttää osana tutkinnon toteutusta myös Tredussa. Sisältöjä voidaan hyödyntää laajasti koko turvallisuusalalla, mutta myös muilla aloilla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää vaihtojaksojen totetutuksessa Suomessa ja partnerimaissa. Sisältöjä varmennetaan myös työelämäyhteistyön kautta.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2022 – 29.2.2024.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anna-Maija Siirtonen anna-maija.siirtonen@tampere.fi, Puh. 040 800 4018

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus