EUMOSS - EUropean MOdules in the Security Sector in VET

EUMOSS on turvallisuusalan opetussisältöjen kehittämisprojekti, jossa huomioidaan lisääntynyt yksityisen turvallisuusalan kasvu Euroopassa, lainsäädännön eroavaisuudet ja koulutustarpeet. Rahoittajana toimii Erasmus+. Projektin päätoteuttaja on Saksasta ja osatoteuttajina Tredu sekä partnerit Suomesta, Hollannista ja Tsekistä.

Erasmus+ logo
Tredun logo

EUMOSS – EUropean MOdules in the Security Sector in VET

Tavoitteet ja toimenpiteet

EUMOSS on turvallisuusalan opetussisältöjen kehittämisprojekti, jossa huomioidaan lisääntynyt yksityisen turvallisuusalan kasvu Euroopassa, lainsäädännön eroavaisuudet ja koulutustarpeet.

Projektissa muokataan turvallisuusalan koulutussisältöjä yhdessä eurooppalaisiin moduleihin. Näitä tullaan jatkossa toteuttamaan digitaalisesti sekä vaihtojaksojen osalta myös kv-vaihdoissa. Tärkeä näkökulma on turvallisuusalan työvoiman kasvu ja mm. yksityisten turvallisuusalan toimijoiden työtehtävien tunnistaminen eri maissa. Esimerkiksi tietoturvan osalta on maakohtaisia erilaisia säädöksiä, joita tulee huomioida koulutuksissa ja niistä on paljon opittavaa.

Tulokset

EUMOSS on aluillaan ja ensimmäinen kokous järjestetään syyskuussa 2022.

Projektin tuloksena tulee olemaan yhteinen opetusmateriaali, joka on jaettu moduleihin ja jota voidaan käyttää osana tutkinnon toteutusta myös Tredussa. Näin sisältöjä voidaan hyödyntää laajasti koko turvallisuusalalla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää vaihtojaksojen totetutuksessa Suomessa ja partnerimaissa. Sisältöjä varmennetaan myös työelämäyhteistyön kautta.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2022 – 29.2.2024.

Salkku

Erillisprojektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ritva Klaavu Ritva.Klaavu@tampere.fi, Puh. 050 5728707