GerDigiGame – Ikääntyneiden hoitotyön digitaalinen oppiminen

Projektissa luodaan ikääntyneiden hoitotyön digitaalista osaamista vahvistava yhteistoimintamalli.​ Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR)​. Projektin päätoteuttaja on Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK), ja Tredu toimii osatoteuttajana.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tamkin logo
Tredun logo

GerDigiGame – Ikääntyneiden hoitotyön digitaalinen oppiminen​

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin päätavoitteena on lisätä ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten digiosaamista.​

Tarkoituksena on kehittää ajasta ja paikasta riippumaton yhteistoiminnallinen virtuaalinen oppimisympäristö, joka toimii ikääntyneiden hoitotyön ammattilaisten digitaalisen osaamisen kehittämisen ja osaamisen tukena sekä mahdollistaa teknologisten laitteiden käytön harjoittelun ja tuen käyttöönotolle.​

Tulokset

Projekti tuottaa ikääntyneiden hoitotyössä työskenteleville ammattilaisille innovatiivisia ja uudenlaisia kokemuksia teknologioiden hyödyntämisestä. ​

Projektissa luodaan ikääntyneiden hoitotyön digitaalista osaamista vahvistava yhteistoimintamalli.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 26.1.2022 – 31.8.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Inga Pöntiö​ Inga.Pontio@tampere.fi​, Puh. 040 7115365​.