Hoiva-avustajakoulutus yhteiskehittämällä

Projektin tavoitteena on markkinoida hoiva-avustajakoulutuksia, lisätä Tredun hoiva-avustajakoulutusta sekä kehittää tukitoimia opintojen aikana. Rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus -logo
Tredun logo

Hoiva-avustajakoulutus yhteiskehittämällä

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on markkinoida hoiva-avustajakoulutuksia, lisätä Tredun hoiva-avustajakoulutusta sekä kehittää tukitoimia opintojen aikana.

Toimenpiteinä voidaan:

  • järjestää hoiva-avustajan koulutukseen kuuluvia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia
  • tukea opiskelijahankintaa avustuksella toteutettavaan tai muuhun hoiva-avustajakoulutukseen muun muassa hakevalla toiminnalla
  • tukea sekä avustuksella toteutetun että muiden hoiva-avustajaopintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa ja varmistaa opintojen loppuunsaattaminen sekä työelämään sijoittuminen (esim. S2-kielitukea ja muuta opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja)

Tulokset

Tavoiteltavana tuloksena on lisätä hoitajamitoitukseen soveltuvien hoiva-avustajien määrää työmarkkinoilla.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 21.11.2022 – 31.10.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Helena Saarnisto Helena.Saarnisto@tampere.fi, Puh. 050 5761399

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.