ICT: Oppimispalveluiden asiakaslähtöisyyden lisääminen

Projektissa hankitaan ja otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä, jolla toteutetaan sähköisiä opintotoimistopalveluita. Rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Logo Tampereen kaupunki
Tredun logo

ICT: Oppimispalveluiden asiakaslähtöisyyden lisääminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on asiakkaiden palvelua asiakaslähtöisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti digitalisointia apuna käyttäen. Kehittää digitaalisia menetelmiä, joilla poistetaan päällekkäistä työtä ja virtaviivaistaan prosesseja.

Tulokset

Projektissa hankitaan ja otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä, jolla tuotetaan sähköisiä opintotoimistopalveluita.

  • sähköiset opintotoimiston palvelupyynnöt
  • automatisoitu arkistointi
  • opiskelijan todistuspalvelu
  • sähköiset tutkintotodistukset, sähköisellä allekirjoituksella 

Vahvistetaan Tredu verkkokaupaa rakentamalla integraatio verkkokaupan ja opiskelijatietojärjestelmän välille. Integraatiolla vähennetään päällekkäisen tiedon käsittelyä koulutus, ilmoittautumis- ja maksutietojen osalta.

Vahvistetaan asiakaspalvelua erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla kuten Chat palvelu, FAQ tietämys kanta.

Palvelun avulla mm. tietosuoja paranee, tietopalvelun parantuminen, aineistojen itsepalvelu, aineistojen itsepalvelu, todistusten tuottamisprosessi nopeutuu, työprosessit tehostuvat ja virtaviivaistuvat

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2023 – 31.12.2025.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Tarja Kirvesmäki Tarja.Kirvesmaki@tampere.fi Puh. 0400 995913