ICT: Projektinhallintaohjelman hankkiminen Treduun

Projektinhallintaohjelmiston hankintaan tähtäävän projektin tavoitteena on tehostaa työtä, vähentää manuaalisesti tehtävää projektitoimiston ja opetushenkilötön työn määrää automatisoimalla rutiinitehtäviä ja poistamalla päällekkäistä työtä ja virtaviivaistamalla projektinhallintaa. Rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Logo Tampereen kaupunki
Tredun logo

ICT: Projektinhallintaohjelman hankkiminen Treduun

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektinhallintaohjelmiston hankintaan tähtäävän projektin tavoitteena on tehostaa työtä, vähentää manuaalisesti tehtävää projektitoimiston ja opetushenkilötön työn määrää automatisoimalla rutiinitehtäviä ja poistamalla päällekkäistä työtä ja virtaviivaistamalla projektinhallintaa. Tavoitteena on samalla tehostaa projektitoimiston toimintoja ja saada näin vapautettua resursseja rutiininluontoisista tehtävistä. Tämä parantaa projektinhallinnan ja ylipäätään projekteilla tehtävän työn laatua.

Tulokset

Keskeisimmät tuotokset projektissa ovat:

  • Projektitoimiston henkilöstön säästynyt työaika eli työn tuottavuuden kasvu, joka on ehdottoman tärkeää projektivolyymin kasvaessa.
  • Työajanseurantoihin liittyvän kahdenkertaisen työn poistuminen projekteissa toimivalta opetushenkilöstöltä.
  • Resurssien käyttöä koskevat koontiraportit projekteittain, henkilöittäin ja koko projektimassaa koskien. Tämä on tärkeä työkalu projektien talouden hallintaan ja sillä on myös merkittävä vaikutus Tredun taloustulokseen.   
  • Projektipäälliköt saavat työkalun oman projektinsa hallintaan.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 20.12.2019 – 31.12.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Elisa Helminen Elisa.Helminen@tampere.fi, Puh. 050 5761370